Publisert: , Oppdatert:

Statsråden lærte om Kystverket

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.

Samferdselsministeren ankom Ålesund sentrum med losbåt, og fikk på turen fra Vigra og inn til sunnmørshovedstaden en liten innføring i det praktiske rundt lostjenesten.

Solvik-Olsen fikk enda mer faglig påfyll om Kystverket da han ankom målet for denne delen av turen sin til Sunnmøre: Kystverkets hovedkontor.  

Kystdirektør Kirsti Slotsvik presenteret sin ledergruppe for Solvik-Olsen, som hadde med seg både representanter for politisk ledelse og embetsverket i sin delegasjon. Og Slotsvik tok følget gjennom en presentasjon av Kystverkets ansvarsområder og en del av satsingsområdene for etaten.

– En samferdselsetat

Slotsvik ga i sin presentasjon også uttrykk for at overflyttingen av Kystverket fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet er veldig kjærkomment.  

– Vi er glade for at vi er blitt en del av transportgjengen i Samferdselsdepartementet, og ser det ikke minst som svært viktig at vi nå er kommet inn i et departement der vi kan se samferdsels i et mer helhetlig perspektiv. Kystverket, med vårt ansvar og våre oppgaver, er en viktig del når det kommer til samferdsel i Norge. Og vi håper å kunne bli enda viktigere, sa hun blant annet. 

– Viktig å få samlet etatene

Samferdselsministeren delte kystdirektørens oppfatning om Kystverket som en sentral og viktig samferdselsetat.

– Vi er også glade for at Kystverket er kommet inn under vårt departement, og vi ser på etaten som en del av transport-Norge. Selv om vi er fersk i regjeringen, opplever vi at det gir bedre grunnlag for god kommunikasjon mellom transportetatene ved å ha alle i samme departement. Skal vi ha suksess med å få mer gods over på bane og kjøl, er dette viktig. Denne regjeringen er glad i biler og veger, men vi vil at de skal være mer for de mindre bilene, mens den tunge transporten kan gå mer over på bane og langs sjøvegen, sa Solvik-Olsen.

Han brukteden korte tiden i Kystverket godt, og hadde mange spørsmål til viktige områder som havnesikkerhet, utdypingsprosjekter, trafikkovervåkning langs kysten, lostjenesten og beredskap mot akutt forurensning – for å ha nevnt noe. 

Siste nytt