Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets tildelingsbrev for 2014

Kystverkets tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet skisserer målene for etatens virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår.

I 2014 disponerer Kystverket en samlet utgiftsramme på cirka 2,5 milliarder kroner, samt en inntekstramme på omlag 800 millioner kroner. 

– Vi står foran et innholdsrikt år, med mange utforfrende og spennende oppgaver. Og det under et nytt departement. Men fokus for oss vil være det samme som det var før, som innebærer at vi kontinuerlig jobber for en effektiv, trygg og ren kyst. Samtidig ser vi frem til å jobbe enda tettere sammen med de andre samferdselsetatene, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Siste nytt