Publisert: , Oppdatert:

U-864: Seks tomme kvikksølvbeholdere funnet

I løpet av arbeidet med å skaffe tilgang til kjølen på akterskipet, har man funnet til sammen seks kvikksølvbeholdere nedgravd i sedimentene. Samtlige beholdere har gamle korrosjonsskader og er tomme for kvikksølv.

Mandag kveld lykkes man med å grave frem en del av kjølpartiet. Det vil bli gjort forsøk på å bore inspeksjonshull i kjølen tirsdag ettermiddag.

Arbeidet med å flytte sedimenter er svært krevende. Det skjuler seg store mengder vrakrester rundt akterskipet og bevegelse i havbunnen forårsaker oppvirvling av sedimenter. I forkant av operasjonene ble det utplassert instrumenter i området som måler og varsler om kvikksølvforurensning og spredning av sedimenter under operasjonene.

Siste tokt
Dette er det siste undersøkelsestoktet som gjennomføres i forbindelse med utredning av de to alternativene; heving av last med påfølgende tildekking og ren tildekking. Arbeidet skal så overleveres Samferdselsdepartementet for ekstern kvalitetssikring i henhold til Statens modell for kvalitetssikring (KS).

Det er DOF Subsea som gjennomfører toktet på oppdrag fra Kystverket.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås, mobilnr. 900 99 227

Fakta

Karutsnitt - lokasjon for U-864

  • Bilder av U-864 på Flickr
  • U-864: Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
  • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
  • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 nm vest for Fedje i Hordaland.
  • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

 

Siste nytt