Publisert: , Oppdatert:

1286 varsler til Kystverkets beredskap mot akutt forurensning i 2013

Kystverkets beredskapsorganisasjon fikk 1286 varsler i 2013, noe som er økning på 114 fra 2012. Av disse varslene var det 644 tilfeller av forurensende utslipp.

Dette fremkommer av Kystverkets årsrapport for beredskap mot akutt forurensning for 2013. Den største økningen gjelder akutt forurensning eller fare for akutt forurensning til sjø.

– Dette kan skyldes at vi har fått en enda bedre satellittovervåkning av norske sjøområder og derfor fanger opp mer, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

I 2013 har det ikke vært uønskede hendelser som har ført til en statlig aksjon, men Kystverkets har ved de mest alvorlige hendelsene overvåket, ført tilsyn og stilt krav til den ansvarlige forurenser om iverksettelse av tiltak og miljøundersøkelser.

I fjor fortsatte Kystverket å styrke den kystnære beredskapen. Utplassering av materiell for rask og riktig respons, flere mindre fartøy utstyrt med oljevernutstyr og innfasing av et nytt oljevernfartøy, OV "Utvær", er noen av de viktigste tiltakene. 

Kystverket legger stor vekt på å samordne den nasjonale beredskapen med de ulike aktørene som er knyttet til samfunnets beredskap mot akutt forurensning.

– Det viktigste er tross alt å forebygge hendelser, men dersom det likevel skjer er samvirke og samordnet beredskap en forutsetning for å kunne håndtere hendelsen, sier beredskapsdirektøren.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt