Publisert: , Oppdatert:

Arrangerte nasjonal konferanse om e-navigasjon

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2014 ble 12. – 13. juni arrangert i Oslo i regi av Kystverket, Arkitektur- og designhøgskolen og ITS Norge. Konferansen som ble gjennomført for første gang i år er tenkt som en årlig møteplass hvor maritim næring og myndigheter kan diskutere e-navigasjon.

− e-navigasjon utgjør et stort potensial for norsk maritim virksomhet. Vi ønsker derfor å skape en møteplass som kan legge til rette for et tettere samarbeid mellom norske aktører, slik at norsk industri kan posisjonere seg og utnytte de mulighetene som e-navigasjon tilbyr, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest. Hagen har de siste fem årene ledet
e-navigasjonsarbeidet i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

e-navigasjon skal gjøre det enklere, sikrere og mer kostnadsbesparende å navigere fra havn til havn ved hjelp av digitaliserte tjenester. Koordinering og harmonisering av tilgjengelige systemer og teknologi som brukes om bord i skip og av landbaserte myndigheter er en viktig del av dette arbeidet.

Bred deltakelse

Nærmere 100 maritime virksomheter var representert under konferansen, deriblant deltakere fra industri, myndigheter, interesseorganisasjoner og forsknings- og utviklingsmiljøer. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som åpnet konferansen, utfordret næringen og innovasjonsmiljøene til å være med å stake ut den videre kursen for e-navigasjon. 

− e-navigasjon er fremtiden for skipsfarten. Konseptet bringer sammen organisasjoner og gir oss en felles plattform. Myndighetene skal støtte opp under utviklingen, men ønsker ikke å ta kontrollen. Det er i næringslivet ideene blomstrer, sa samferdselsminister Solvik-Olsen under åpningen av konferansen som i år fant sted ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo.

Forenkling og standardisering

e-navigasjon er et internasjonalt konsept som skal forenkle og standardisere internasjonalt regelverk og retningslinjer, prosedyrer og elektroniske hjelpemidler for navigasjon, samt kommunikasjon og overvåking om bord på skip og på land.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO behandler i 2014 en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon, som ved innføring vil påvirke 100 000 SOLAS skip og 169 IMO medlemsland over hele verden. 

Ny konferanse neste år

Foreløpige temaer for neste års konferanse er muligheter for maritim industri for nye produkter, tjenester og systemer, innovasjonsorientert regelverksutvikling, attraktive løsninger for navigatører og rederier, og status for e-navigasjon i IMO og EU.

Fakta

For sjøfarende vil e-navigasjon:

 • Forenkle rutineoppgaver og opplæring  
 • Forenkle bruken av navigasjonsutstyr
 • Forenkle tilgang på informasjon
 • Redusere administrative oppgaver

For myndigheter vil e-navigasjon:

 • Forbedre effektivitet og kostnadsstyring
 • Forenkle tilgang på pålitelig standardinformasjon
 • Redusere risikoen for ulykker og hendelser 
 • Redusere administrative oppgaver

For næringen vil e-navigasjon:

 • Forbedre effektivitet og driftsstyring
 • Forbedre sikkerheten for egen flåte
 • Åpne mulighet for nyskapende produkter, tjenester og løsninger
 • Redusere administrative oppgaver

Siste nytt