Publisert: , Oppdatert:

Bedre tjenester for profesjonelle brukere

Samarbeidspartnere og ambassadører av BarentsWatch var i går, 3. juni, samlet til årskonferanse. Helt nyutviklede og kommende informasjonstjenester ble presentert.

I løpet av konferansen fortalte representanter fra profesjonelle brukergrupper, blant annet lederne for Fiskebåtredernes forbund og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, om sine informasjonsbehov, og hvordan de nye tjenestene vil være til nytte. Og BarentsWatch’s utviklere fortalte om utviklingsprosessene, det tverrfaglige samarbeidet og de tekniske utfordringene i nybrottsarbeidet. 

Forenkler arbeidshverdagen for flere
Muligheter for å kombinere informasjon fra ulike kilder gjør hverdagen lettere for flere brukergrupper. De nye tjenestene inkluderer forbedret Nasjonal havneoversikt (lenke) og sterkt forbedrede iskart, som vil gjøre det tryggere å operere i nordlige farvann. Sistnevnte vil trolig bli lansert 1. juli.

Taler for fortsatt satsning på BarentsWatch
Statssekretær Jon Georg Dale fra Samferdselsdepartementet (bildet) var blant deltakerne, sammen med et femtitalls representanter fra de nærmere 30 samarbeidspartnerne i BarentsWatch, og andre interessenter. Han understreket, i sitt innlegg, viktigheten av å videreutvikle BarentsWatch til å bli en sentral arena for samhandling og deling av informasjon på tvers.

Bidrar på flere plan
Kystverket er vertsetat for BarentsWatch, og kystdirektøren leder for tiden BarentsWatch' styringsgruppe. Kystverket er også en av nærmere 30 samarbeidspartnere i prosjektet. På den måten har Kystverket til nå for eks. har vært delaktig i utviklingen av Nasjonal havneportal. Kystverkets loser har også gitt innspill til tjenesten forbedrete iskart.

Siste del av dagen ble viet tanker omkring BarentsWatch sine prioriteringer frem mot 2017. Mer om årskonferansen her.

Siste nytt