Publisert: , Oppdatert:

Ingen ulovlige anskaffelser under ”Godafoss"- aksjonen

Kystverket var i sin fulle rett til å gjennomføre direkte anskaffelser i startfasen av oljevernaksjonen etter ”Godafoss”- forliset, slår Klagenemda for offentlige anskaffelser fast.

I etterkant av oljevernaksjonen etter ”Godafoss”- forliset i 2011, anklaget fartøyets rederi og forsikringsselskap Kystverket for å ha gjennomført ulovlige direkte anskaffelser av fartøy, materiell og andre tjenester. Klagenemda for offentlige anskaffelser har nå fastslått at Kystverket hadde rett til å gjennomføre disse anskaffelsene.  

Under en såkalt statlig oljevernaksjon slik som ”Godafoss”- aksjonen, gir loven Kystverket mulighet til å gjennomføre tiltak og kjøpe tjenester på vegne av eier. Kostnadene for dette må betales av eier og forsikringsselskap i ettertid. For at Kystverket skal kunne gjøre dette må flere vilkår være oppfylt. Et eksempel på dette kan være at det haster med å få ressursene på plass for å minimere skadeomfanget for miljøet og at man dermed ikke har tid til å gjennomføre en normal anbudskonkurranse med normale tidsfrister.

Siste nytt