Publisert: , Oppdatert:

MAYDAY – MAYDAY – FOXY MYRE

19. juni kl. 14 smalt det i Myre Havn. På et øyeblikk ble lekteren Berghavn innhyllet i røyk, og sekunder etter ulte alarmen voldsomt over hele havna. Straks etter gikk meldingen ut på ”simulert nødkanal” VHF kanal 72; ØVELSE – ØVELSE – ØVELSE. Eksplosjon og brann om bord i Berghavn. Flere skadde og seks savnede. I de følgende minuttene ble Hovedredningssentralen i Bodø kontaktet av redningsskøyta Knut Hoem, og trippelvarling ble iverksatt.

I forbindelse med oppstarten av utbyggingen i Myre Havn høsten 2013, tok Kystverket initiativ til samordning av beredskapen mellom entreprenøren Aarsleff AS og Øksnes Kommune. På siste samordningsmøte ble det vedtatt å avholde en katastrofeøvelse. Grunnlaget for øvelsen var å teste funksjonen til redningsetatene i en tenkt katastrofe i havna. Siden anleggsarbeidene foregår både på hav og land, var det svært aktuelt å involvere både land- og sjøredningstjenesten.

Under planleggingen tilkom flere og flere deltagere, og øvelsen fikk etter hvert et relativt stort omfang. Interessen blant nødetatene var stor, og i tillegg passet det slik at 330 skvadron, Kystverkets NSO Crusader, og Kystvaktas KV Barentshav kunne delta. I det hele tatt ble det meste som finnes av nød- og redningsetater med på øvelsen.

ILKO ( innsatsledelse- kommandosentral) ble gjort klart i brakkeriggen til Aarsleff AS, og helikopterplass og skadetelt ble innrettet på ISPS-kaia på Kartneset. Hallen til Øksnes entreprenør fungerte som oppsamling for skadede og i tillegg matstasjon.

Scenarie 1

Scenariet med eksplosjon og brann om bord i Berghavn var den første av tre hendelser under katastrofeøvelsen FOXY MYRE som ble avholdt i Myre havn. Kort tid etter at alarmen var gått, hylte sirener fra et titalls utrykningsbiler over hele Myre. Politiet stilte mannsterke opp på kaia og etablerte omgående ( ILKO ) i brakkeriggen hos Aarsleff AS. KV Barentshav og NSO Crusader satte omgående ut sine redningsbåter, og assisterte redningsetatene på en særdeles profesjonell måte. Redningsskøyta var raskt ute hos havaristen, nær sagt fullastet med røykdykkere, leger, brannvern og ambulansefolk. Røykdykking og redning ble iverksatt omgående.

Scenarie 2

45 minutter senere gikk alarmen på nytt; ØVELSE- ØVELSE – ØVELSE. Skipskollisjon mellom lekteren Siri og arbeidsplattformen Aarsleff 109. Oljelekkasje på sjø. En person fastklemt under stein, og 14 savnede. Meldingen ble raskt oppfanget av ILKO som iverksatte søk og redning umiddelbart. SeaKing redningshelikopteret tok av fra kaia og båter med redningmannskaper og lege nådde raskt fram til havaristene. Skadede og savnede lå spredt utover et stort område. I sjøen, på holmer og øyer.

Scenarie 3

1 time etter dette gikk enda en alarm med følgende melding; ØVELSE – ØVELSE- ØVELSE. Havari og brann om bord i slepebåten Nadir. To savnede. Nadir med slep driver raskt inn mot oppdrettsanlegget ved Skogsøya. Den optimale ”katastrofen” var et faktum. ILKO fikk det etter hvert svært hektisk med å få oversikt over situasjonen, og ikke minst styre operasjonene. KV Barentshav og NSO Crusader fikk nå hendene fulle, og alle tilgjengelige mannskaper ble satt inn.

Evaluering

Etter 3 timer grep øvingsledelsen inn og avsluttet øvelsen. Det ble deretter holdt evaluering i hallen oppe på kaia. Samtlige som uttalte seg var svært fornøyd med øvelsen. Selve operasjonen gikk stort sett etter boka, men kommunikasjonen sviktet flere ganger. I følge redningsetatene var dette den største utfordringen.

 

 

Siste nytt