Publisert: , Oppdatert:

Obligatorisk båtførerprøve og fartsgrenser til sjøs

Fritidsbåtsesongen er i gang, og Kystverket tillater å minne om at det fra 1. mai 2010 har vært obligatorisk båtførerbevis for alle som er født etter 1. januar 1980. Tiltaket er innført for å forebygge uønskede hendelser til sjøs.

Kravet om båtførerprøve gjelder alle som er født etter 1. januar 1980, og som skal føre fritidsbåt over 8 meter eller har 25 hk motor eller mer. Båtførerprøven er en teoretisk prøve som skal gi kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Kurset, som anbefales for alle, gir et godt teoretisk grunnlag for å føre fritidsbåt på inntil 15 meter. Det finnes mange kurstilbud å velge mellom.

Kystverket tar ansvar for sjøveien, og bidrar til sikker ferdsel og god fremkommelighet langs kysten blant annet gjennom drift og vedlikehold av fyrlys, sjømerker og andre navigasjonshjelpemidler, Vi jobber for at kysten skal være trygg og tilgjengelig også for fritidsbåtflåten. Mer om dette her.

Vær føre var
Ulykker skjer fordi man ikke har tatt visse forholdsregler. Her oppsummerer vi noen nyttige og viktige råd til småbåtførere

  • Sjekk værmeldingen.
  • Ha med oppdaterte kart (tips til hvordan, se her)
  • Sett deg inn i de lokale fartsbegrensninger til sjøs. (mer om dette under)
  • Ta med varme klær og redningsvest.
  • Bruke sko med gummisåler.
  • Ta med årer, åregaler, øsekar, kniv, kart, verktøy, tennplugger, reservetank, ekstra tau, anker, løyte, lykt og stige/leider
  • Ta med brannslukkingsapparat
  • Lær sjømerkene
  • Vite hvor du er
  • Vite hvor du kan få hjelp

Sjøfartsdirektoratet har formulert noen huskeregler som bør læres og følges: 
Sjøvettreglene, badevettreglene og brannreglene.


Lokale fartsforskrifter
Det er gitt en rekke lokale fartsforskrifter med hjemmel i den sentrale fartsforskriften. De til enhver tid gjeldende lokale fartsforskriftene finner man på lovdata.no eller her.

De lokale fartsforskriftene fastsettes av kommunen innenfor kommunens sjøområder, og godkjennes av Kystverkets hovedkontor. Den sentrale fartsforskriften gjelder generelt, og § 2 angir en generell aktsomhetsnorm som sier at:
Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Vis sjøvett, ikke kjør båt med promille, ta hensyn til andre brukere av sjøveien, og nyt den flotte kysten vår. 

Siste nytt