Publisert: , Oppdatert:

Skal digitalisere skipsmeldinger til havner

Kystverket planlegger å digitalisere avfallsmeldinger fra skip til havner i SafeSeaNet Norway. Ordningen skal innføres innen 1. juni 2015.

Prosjektleder Jarle Hauge presenterte planene for innføring av elektroniske avfallsmeldinger i SafeSeaNet Norway under et nylig møte med havnene og Sjøfartsdirektoratet. Foto: Kystverket.
Prosjektleder Jarle Hauge presenterte planene for innføring av elektroniske avfallsmeldinger i SafeSeaNet Norway under et nylig møte med havnene og Sjøfartsdirektoratet. Foto: Kystverket.

Forurensningsforskriften forplikter skip å melde inn levering av avfall og lasterester ved anløp til norske havner. Fra 1. juni neste år skal disse meldingene sendes elektronisk via den nasjonale meldeportalen SafeSeaNet Norway istedenfor på papir og e-post. Sjøfartsdirektoratet vil som tilsyns- og kontrollmyndighet også motta disse digitale meldingene.

I et nylig møte mellom Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og havnene kom det frem at flere av havnene ser stor nytteverdi ved å digitalisere skipsmeldinger, da dette kan forenkle det administrative arbeidet. Ønsket er å få på plass et melderegime som er praktisk tilrettelagt for havnenes behov.

− Vi er godt i gang med arbeidet med å tilrettelegge systemet for digitaliserte avfallsmeldinger fra skipsfarten til havner, og vil jobbe tett med havnene for å få på plass gode praktiske løsninger, sier prosjektleder Jarle Hauge i Kystverket.

Forenkler og effektiviserer skipsmeldinger

Det neste året skal Kystverket i samarbeid med havnene og Sjøfartsdirektoratet se nærmere på utfordringer knyttet til avfallsmeldinger og praktisk håndheving av Forurensingsforskriften.

− Målet er at overgangen fra papir til elektronisk rapportering skal forenkle og effektivisere dagens melderegime for både skipsfarten og havnene, og samtidig styrke myndighetenes oversikt og kontroll med avfallshåndtering langs norskekysten, opplyser Hauge.

Kun ett rapporteringspunkt

Innføringen av digitaliserte avfallsmeldinger er en del av Kystverkets utvikling av SafeSeaNet Norway som en fullverdig nasjonal meldeportal for skip som ankommer norske havner og seiler i norske farvann.

Den fremtidige portalen vil fungere som et såkalt Maritimt Single Window, og har til hensikt å bli det eneste rapporteringspunktet mellom skipsfarten og norske myndigheter. Portalen vil samle inn lov- og forskriftsbelagt informasjon fra skipsfarten, og sørge for denne informasjonen gjøres tilgjengelig digitalt for relevante myndigheter.

Siste nytt