Publisert: , Oppdatert:

Besøk fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Tirsdag 11. mars besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Kystverket Vest i Haugesund. Digitalisering, forenkling og samhandling av maritime tjenester var noen av temaene under besøket.

─ Kystverket satser stort på digitalisering, forenkling og samhandling av maritime tjenester for skipsfarten. Årlig registreres 140.000 elektroniske skipsmeldinger i meldingssystemet SafeSeaNet Norway, som effektiviserer og reduserer skjemamengden mellom skipsfarten og myndigheter som Kystverket, Tollvesenet, Politiet, Sjøfartsdirektoratet og Forsvaret, sier regiondirektør John Erik Hagen.

Viste ny simulator

Kystverket viste også frem Norges første simulator for maritime trafikksentraler som nå blir etablert i Haugesund. 

─ Etableringen av den nasjonale simulatoren betyr at landets maritime trafikkledere kan ta simulatortrening hos Kystverket Vest i Haugesund istedenfor å dra til utlandet, slik praksisen er i dag, opplyste Hagen. 

Simulatortrening er et krav for å bli autorisert som maritim trafikkleder i Norge og gjelder for sjøtrafikksentralene i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø. Simulatortreningen vil også omfatte lostjenesten. I tillegg får Statoils trafikksentral på Sandsli i Bergen og trafikksentralen i Oslo havn tilbud om opplæring i regi av Kystverket.

Samhandling om krisehåndtering

Kystverket legger opp til treningssamarbeid med Hovedredningssentralene og skipssimulatorsentre for å forbedre samhandlingen mellom aktører som har ansvar knyttet til håndtering av krisesituasjoner til sjøs. Et forprosjekt vil om kort tid etableres i samarbeid med Hovedredningssentralen på Sola, Haugesund simulatorsenter Simsea AS og Høgskolen Stord-Haugesund.

Siste nytt