Publisert: , Oppdatert:

Bygger ny molo i Austevoll

Kystverket starter 7. april 2014 utbygging av en ny molo i Austevoll kommune i Hordaland for å legge til rette for økt fiskerinæring og industrivirksomhet. Arbeidene starter opp i april og skal ferdigstilles i løpet av 2015.


Moloen vil inngå som en del av et nytt og utbedret havneområde som omfatter de statlige fiskerihavnene Rabben og Salthella. Etter utbyggingen vil det etableres nye liggekaier, ventekaier og servicehavn for fiskebåter og offshoretrafikk.

−Vi er nå klare til å starte opp arbeidet etter en grundig planleggings- og anbudsperiode. Dette blir et omfattende utbyggingsprosjekt som vil innbefatte mange ulike typer arbeid, inkludert bygging av ny molo og utdyping av fire grunner i havneområdet, sier prosjektleder Svein Gunnar Vallestad i Kystverket Vest.

Den 1100 meter lange moloen vil strekke seg fra Salthella via Vadholmane til Bleikjo. Det er beregnet å bruke ca 618 000 kubikkmeter steinmasser til å bygge moloen.

I havneområdet skal Kystverket utdype fire grunner ned til 10 meters dybde.  Steinmassen som tas opp fra utdypingen utgjør til sammen 43 000 kubikkmeter og skal brukes til underfylling for moloen.

Kystverket skal i forbindelse med utbyggingsarbeidet etablere en ny veg for transport av stein fra et nærliggende steinbrudd. Denne vil i første omgang bli grovplanert. Når moloarbeidene er ferdige vil Austevoll kommune ferdigstille denne vegen for fremtidig adkomst fra Fylkesvei 151 til industri- og kaiområdene ved Salthella.

Leonhard Nilsen & Sønner AS skal utføre anleggsarbeidet på vegne av Kystverket.

Siste nytt