Publisert: , Oppdatert:

Høringsforslag til endring av spesielle vilkår og begrensninger

Kystverket har sendt på høring forslag til endring av utgave 19 av spesielle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis i Nærøysundet. Høringsfrist er 24. mars 2014, kl. 12.00.

Arbeidet med utdyping av Nærøysundet er ferdigstilt og har ført til enklere fremkommelighet for fartøy som seiler i området. Utdypningen Kystverket har foretatt har medført en forenkling for gjennomseiling av farled 1551. Kystverket foreslår at gjeldende begrensning på 125 meter oppheves og at ny grense settes til 150 meter.

Det gjelder i dag en begrensning på bruk av farledsbevis i Møre og Trøndelag Sjøtrafikkområde for farled 1551 Folla – Nærøysundet – Madsøgalten. Fartøy opp til 125 meter kan i dag seile her ved bruk av farledsbevis. Fartøy større enn dette må bruke los ved passering av området (se vedlegg s 5).

Vi ber om at alle innspill til dette forslag sendes Kystverket v/Senter for los og VTS innen 24.03.2014 kl 1200, Service boks 1502, 6025 Ålesund eller pr. e-post til post@kystverket.no.

Vennligst merk ditt innspill med vår referanse 2011/5297-29.

Vedlegg:

Høringsbrev.
Utgave 19 - Spesielle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis.

Siste nytt