Publisert: , Oppdatert:

Lyser ut 20 millioner kroner i forskningsmidler for sjøtransport

Norges forskningsråd har lyst ut 20 millioner kroner som skal tildeles forsknings- og kompetanseprosjekter innenfor sjøtransport og kombinerte transporter. Søknadsfristen er 9. april.

Midlene lyses ut til forsker- og kompetanseprosjekter som kan bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for nasjonal transportplanlegging, styrke sjøtransporten og til at størst mulig del av veksten i de lange godstransportene skal skje på bane eller sjø.

Forskningsmiljøer inviteres til prosjektsøknader der en eller flere av følgende emner behandles:

  • Potensial for overføring av gods.
  • Samfunnsøkonomiske analyser.
  • Miljøeffekter.
  • Utnyttelse av AIS-data og andre datakilder.
  • Andre prosjekter som kan styrke sjøtransporten. 

Prosjekter som i tillegg til forskningspartnere, har med samarbeidspartnere i næringsliv og/eller offentlig forvalting vil bli prioritert.

Utlysningen eri regi av programmene SMARTRANS og MAROFF.

Les mer på nettsiden til Norges forskningsråd.

Siste nytt