Publisert: , Oppdatert:

Referansegruppe etablert for SafeSeaNet2015

Det første møtet i den nylig etablerte referansegruppen for prosjektet SafeSeaNet2015 ble holdt 12. mars i Oslo. Referansegruppen vil være en viktig bidragsyter i prosjektet som planlegger å innføre store endringer i meldingsportalen SafeSeaNet Norway innen 2015.

Kystverket har fått i oppdrag å videreutvikle SafeSeaNet Norway innen 1. juni 2015 til å bli en mer fullverdig nasjonal meldingsportal for rapportering for skip som ankommer norske havner og seiler i norske farvann.

− Den fremtidige portalen vil fungere som et såkalt Maritimt Single Window, og har til hensikt å fungere som det eneste rapporteringspunktet mellom skipsfarten og norske myndigheter, sier prosjektleder Jarle Hauge i Kystverket.

Mange bidragsytere

I referansegruppen som skal bidra til en god gjennomføring av prosjektet, deltar representanter fra Politidirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Skipsmeglerforbundet, Norsk havneforening, Toll- og avgiftsdirektoratet, Miljødirektoratet, KS Bedrift Havn, Fiskeridirektoratet, Fraktefartøyenes rederiforening, Norges rederiforbund og Helsedirektoratet.

− Det er ønskelig at referansegruppen skal bidra til å belyse relevante problemstillinger knyttet til endringene som skal skje i SafeSeaNet Norway innen 2015, og vil således fungere som et faglig forum mellom etatene, næringen og prosjektet, opplyser Hauge. 

Digitaliserer skipsmeldinger

Når prosjektet ferdigstilles 1. juni 2015, vil skipsfarten mer effektivt kunne rapportere digitaliserte elektroniske meldinger til havner og helsemyndigheter, inkludert meldinger knyttet til havnesikring (ISPS), avfall og lasterester, samt farlig og forurensende last gjennom SafeSeaNet Norway. Systemet vil også etablere samhandlingsløsninger som skal sikre dataflyt og forbedre myndighetsutøvelsen i forbindelse med skipsankomst til norsk farvann og skipsanløp til norske havner.

Kystverket vil også innføre en felles meldeforskrift som erstatter dagens meldeplikter i Havne- og farvannsloven.

Les mer på www.kystverket.no/SafeSeaNet2015

Siste nytt