Publisert: , Oppdatert:

Samarbeid om oljevernberedskapen i Ytre Oslofjord

Tirsdag 18. mars samlet Kystverket lokale og regionale myndigheter for å diskutere hvordan oljevernberedskapen i Ytre Oslofjord kan bli bedre.

I Ytre Oslofjord er det nå etablert to marine nasjonalparker – Ytre Hvaler og Færder. Kystverket, som har ansvaret for å samordne den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning, mener beredskapstiltak tilknyttet de to nasjonalparkene bør ses i en helhetlig sammenheng. Strømforholdene i Oslofjorden vil kunne føre til at akuttutslipp på en side av fjorden vil kunne påvirke den annen siden av fjorden. Dette kom også tydelig frem under oljeutslippet etter ”Godafoss” i 2011.

Kystverket ser Kosterhavet og nasjonalparkene i Ytre Hvaler og Færder i Oslofjorden som ett geografisk område, hvor kunnskap og samarbeid om beredskapsrelaterte forhold både er nyttig og viktig.

Samarbeidsmøte

Med dette som bakteppe, arrangerte Kystverket 18. mars møte med Fylkesmannen i Østfold og Vestfold, representanter fra nasjonalparkene og andre viktige aktører med ansvar og oppgaver tilknyttet beredskap mot akutt forurensning i Ytre Oslofjord. Kystverket hadde også invitert svenske myndigheter til å presentere sine erfaringer fra Kosterhavets nasjonalpark.

Hensikten med møtet var å dele erfaringer, orientere om planlagte tiltak og få frem forslag som kunne bidra til å styrke beredskapsevnen både hos, lokale, regionale og sentrale beredskapsmyndigheter.

– Kystverket har allerede et godt beredskapssamarbeid med de fleste av disse aktørene, og det var nyttig å få samlet dem. Samordning av beredskapsplaner med tanke på å kunne bekjempe en akutt forurensningssituasjon i ytre Oslofjord på en mest mulig helhetlig måte vil være viktig, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Fylkesmannen trakk også frem samordning av helhetlige beredskapsplaner som svært nyttig for dette geografiske sjøområde.

Både fra Kystverket og flere av møtedeltakerne ble viktigheten av forebyggende tiltak for sjøsikkerheten i dette trafikktette området understreket.

Øvelse

Kystverket skal gjennomføre en større øvelse i Oslofjorden i uke 38 og vil invitere aktuelle beredskapsaktører til å delta både i planprosessen for øvelsen og under selv øvelsen. Kystverket vil i denne forbindelse også ta stilling til hvordan en samlet kan videreutvikle beredskapen i Ytre Oslofjord.

Relaterte dokumenter

Siste nytt