Publisert: , Oppdatert:

Styrker forurensingsberedskapen langs kysten

Kystverket har anskaffet nytt oljevernutstyr til 29 av kystens beredskapsdepoter. Utstyret styrker forurensingsberedskapen i kommunene.

Oljevernutstyret som nå er anskaffet, skal utplasseres på 29 ulike steder. Samtidig får de interkommunale utvalgene mot akutt forurensing opplæring i bruken av utstyret.

-          "Utplassering av utstyr og opplæring av kommunale mannskaper vil styrke oljevernberedskapen langs kysten gjennom rask og hensiktsmessig lokal respons etter en hendelse med utslipp fra skipstrafikken, sier beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly.

Tiltaket er et resultat av Kystverkets beredskapsanalyse av 2011, knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikken.

I hovedsak dreier det seg om lettere oljevernutstyr som brukes til skjerming og opptak av olje. Utstyret er utviklet med tanke på rask respons ved akutt forurensning, og vil kunne bli brukt både i mindre lokale hendelser og som bistand til staten ved større forurensningshendelser.

I forbindelse med utplassering av det nye oljevernutstyret, vil Kystverket sørge for opplæring i bruk av utstyret. Det er personell fra de Interkommunale Utvalgene mot Akutt forurensing (IUA) Kystverket skal trene, i samarbeid med utstyrsleverandørene. Opplæringen startet 18. mars hos IUA Østfold, og avsluttes hos IUA Øst-Finnmark 25. juni.

-          Vi fikk en nyttig gjennomgang av utstyret – både i teori og praksis, forteller leder for IUA Østfold Tormod Lindberg, som var med på opplæringsrundens første dag.

Det var nærmere 50 deltakere som i dag fikk en gjennomgang av det nyinnkjøpte utstyret. Opplæringen ble holdt av Kystverkets spesialister og representanter for underleverandørene.  

Nå skal utstyret utplasseres og IUA-personell opplæres over hele landet. Opplæringsrunden avsluttes hos IUA Øst-Finnmark 25. juni.

 

I kartet til høyre ser du hvor Kystverkets oljeverndepoter er plassert. 

Tidsplan for opplæring av alle landets Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing. 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt