Publisert: , Oppdatert:

Kystvær-applikasjonen med nye sensorer

Vår mobiltjeneste Kystvær gir fritidsbåter og annen kysttrafikk sikre og oppdaterte målinger om været i spesielt værutsatte kystområder. Nå har enda flere målestasjoner blitt utplassert.

Tilgang på oppdaterte og nøyaktige målinger av vind- og siktforhold er et godt hjelpeverktøy for mindre og større fartøy som planlegger seilaser i kystnære strøk for folk som ferdes på sjøen. Kystverket har god erfaring med vindmålere, som har vært et flittig brukt redskap i forbindelse med trafikkregulering.

Mobiltjenesten Kystvær er gratis og åpen for alle via Google Play og App store. Den leverer kontinuerlige målinger på vind- og siktforhold i Sør-Norge, som kan leses på mobiltelefon via app, eller via SMS-tjeneste.

De første syv målestasjonene ble utplassert i Sør-Norge på forsommeren. Fem av disse er siktmålere plassert ulike steder i Vestfold, mens de resterende tre vindmålerne er utplassert ved Torungen fyr utenfor Arendal, Oksøy fyr utenfor Kristiansand og Lille presteskjær fyr ved Egersund. Nå på seinsommeren har ytterligere 7 målere blitt utplassert. Den nordligste sensoren er nå ved Røvær, ved Haugesund.  

App-tjenesten har vakt stor interesse blant publikum. Tjenesten har over 11 500 jevnlige brukere, og brukerne melder at det er en nyttig tjeneste.

Kystvær sender kontinuerlige målinger på vind- og siktforhold i Sør-Norge, som kan leses på mobiltelefon via app, eller via SMS-tjeneste. App’en er en del av et større system som har som formål å hente inn værinformasjon langs kysten. Kystverket samler informasjonen fra sensorene i en felles database – der appen er en av måtene å bruke/presentere det på. Dataene oppdateres hvert 10. minutt.

I løpet av året skal ytterligere rundt 15 vind- og siktmålerne plasseres ved ulike steder lengre nordover langs kysten. Svinøy fyr  nord for Stad og Tranøy fyr i Hamarøy kommune i Nordland er de to neste stedene sensorer vil bli utplassert. Datoer for dette er ikke fastsatt ennå.

Tilgang på vind- og siktdata i sanntid kan også brukes under akutte hendelser der flere etater er involvert, eller ved etterforsking av hendelser og ulykker hvor man har behov for historiske værdata. 

Vind- og siktdata er nå koblet direkte opp mot sjøtrafikksentralenes systemer, slik at informasjonen blir automatisk tilgjengelig. En egen nettside for Kystvær skal i første omgang testes ut internt i Kystverket, men vil på sikt også være tilgjengelig for publikum. Her vil man finne klikkbare kart som viser nåtidsmålinger for vind- og sikt.

 

 

  

 
Her fra utplasseringen av nye sensorer på Katland fyr. 

Siste nytt