Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Åpning av fornyet sjøtrafikksentral i Horten

Torsdag 30. april ble den fornyede sjøtrafikksentralen i Horten offisielt åpnet. Sjøtrafikksentralen har fått et nytt og skreddersydd overvåkingssystem som forenkler og effektiviserer sjøtrafikksentralens myndighetsoppgaver, og gjør den enda bedre rustet til å ivareta sjøsikkerhet i Oslofjorden.

− Kystverket har en nullvisjon for sjøulykker og sjøtrafikksentraltjenesten er en spydspiss i dette forebyggende arbeidet. Det at vi nå har fått en topp moderne sjøtrafikksentral i Oslofjorden bidrar til å styrke sjøsikkerheten i et av våre travleste farvann, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik. 

Sjøtrafikksentralens myndighetsansvar er å overvåke og regulere skipstrafikken i Oslofjorden, for å bedre sjøsikkerheten og verne miljøet i kystsonen.  Sjøtrafikksentralen i Horten ble etablert i 1999.

Bedre overvåking og tjenester

− Sjøtrafikksentralen trengte et løft, og gjennom målrettet arbeid har vi fått opp standarden. Fornyingen er en del av en overordnet strategi om at vi skal bli enda bedre på trafikkovervåking og maritime tjenester overfor skipsfarten, sa sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen under åpningen.

Sjøtrafikksentralen i Horten er den andre i rekken av fem sentraler som skal moderniseres innen 2018. Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland ble fornyet i 2014. I løpet av 2015 står Fedje sjøtrafikksentral i Hordaland for tur.

Skreddersydd etter behov

Horten sjøtrafikksentral har fått et skreddersydd overvåkingssystem som legger til rette for å avdekke trafikkavvik enklere, raskere og mer effektivt. Det nye systemet er brukervennlig, tidsbesparende og gir god beslutningsstøtte for de maritime trafikklederne som bemanner sentralen.

− Vår jobb er å være tidlig ute for å avverge alvorlige situasjoner som i verste fall kan føre til ulykker. God og oversiktlig trafikkinformasjon er avgjørende når man kun har kort tid til å gjøre inngrep i trafikken, opplyser sjøtrafikksentralsjef Nils Petter Andersen ved Horten sjøtrafikksentral.  

Et helhetlig trafikkbilde

Gjennom fornyingen har sjøtrafikksentralen fått et mer fleksibelt system som baserer seg på det siste innenfor integrasjonsteknologi. I det nye overvåkingssystemet blir trafikkinformasjon analysert, filtrert og presentert i et enhetlig skjermbilde. Skjermbildet gir rask og detaljert oversikt av skipstrafikken og situasjoner som kan være spesielt risikofylte.

− I det nye systemet kan vi legge inn alarmer som gir oss raskere oversikt over risikable trafikksituasjoner. Dette gir oss mer tid til å sette inn forebyggende tiltak for å unngå hendelser, fortalte sjøtrafikksentralsjefen under åpningen.

Stor trafikk

Sjøtrafikksentralen i Horten er til enhver tid bemannet med to maritime trafikkledere som overvåker og regulerer skipstrafikken i Oslofjorden, med spesiell fokus på høyrisiko trafikk. Sentralen dekker farvannet fra Færder og inn til Spro/Steilene på Nesodden.

I 2014 klarerte sjøtrafikksentralen over 100 000 seilaser. Samme år utførte den over 1300 inngrep i trafikksituasjoner, deriblant korrigering av kurs og hastighet.

Enda bedre radardekning

Som en del av fornyingsprosjektet er det byttet ut seks radarer innenfor virkeområdet til sjøtrafikksentralen. De nye radarene krever mindre vedlikehold, og gir enda bedre og mer nøyaktig radardekning enn sine forgjengere. De sender og fanger opp mellom 1000 og 20 000 ekko i sekundet og har en rekkevidde opptil 25 nautiske mil.

Det nye overvåkingssystemet C-Scope er utviklet og levert av Kongsberg Norcontrol IT.

− Kystverket er den viktigste og mest krevende kunden for Kongsberg Norcontrol. Vi skal bidra til at Kystverket når sine mål om sikker og effektiv sjøtransport og hindring av miljøskader som følge av ulykker, sa administrerende direktør Per Erik Kristoffersen i Kongsberg Norcontrol IT under åpningen. 

Se bilder fra sjøtrafikksentralen i Horten (fotokreditering: Kongsberg Norcontrol IT).

Fakta

Det nye overvåkingssystemet C-Scope:

  • analyserer, filtrerer og presenterer trafikkinformasjon i et helhetlig skjermbilde basert på ulik sensordata (radar, AIS) og videokamera (CCTV),
  • gir et detaljert bilde av skipstrafikken og rask oversikt over situasjoner som kan være spesielt risikofylte,
  • gir enkel og rask oversikt over trafikkavvik ved hjelp av automatiske alarmer som kan etableres basert på overvåkingsbehov (eksempelvis etter størrelse på skip, kurs, hastighet, ankringsplaner og seilingsruter),
  • beregner mulige konflikter i trafikkbildet og ankomsttider basert på fartøyets fart og kurs,
  • gjør det mulig å følge et fartøy automatisk med et eller flere overvåkingskameraer, og uthever fartøy som krever spesiell oppmerksomhet,
  • gjør det mulig å oppdatere elektroniske sjøkart automatisk,
  • data fra overvåkingssystemet vil kunne integreres med simulatorer andre steder som skal brukes under opplæring av maritime trafikkledere i den nasjonale sjøtrafikksentraltjenesten

Om sjøtrafikksentraltjenesten
• Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling.
• Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte og spesielt utsatte områder langs norskekysten. Sjøtrafikksentralene er lokalisert i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.
• Sjøtrafikksentraltjenesten tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger: informasjonstjeneste (INS), navigasjonsassistanse tjeneste (NAS) og trafikkregulering (TOS).

Siste nytt