Publisert: , Oppdatert:

Leverer arbeid for bedre oljevernberedskap i nord

Norge, ved Kystverket, har ledet arbeidet som har gitt de arktiske statene bedre kunnskap om planlegging og aksjonering mot akutt oljeforurensning i islagte farvann.24. april gjennomføres det 9. Ministermøtet i Arktisk råd i Iqaluit i Canada. Denne perioden har Norge, ved Kystverket, ledet arbeidsgruppen "Emergency Prevention, Preparedness and Response"  (EPPR). Denne presenterer nå resultatet av sitt arbeid.

Møtet avslutter Canadas formannskapsperiode for Arktisk råd etter at de overtok etter Sverige i 2013. USA overtar nå formannskapet for Arktisk råd for de neste to årene.
I møtet deltar ministre fra alle de Arktiske statene, ledere fra seks urfolksorganisasjoner, representanter fra observatørland og de seks lederne for Arktisk råds permanente arbeidsgrupper.

Oljevernberedskap
- Vi har de siste to årene hatt mange viktige saker å jobbe med, som blant annet omfatter  en veileder om håndtering av oljeutslipp i snø- og isforhold, sier avtroppende leder i EPPR, Ole Kristian Bjerkemo.
Han har vært leder de siste fire årene. Bjerkemo er til daglig internasjonal koordinator i Kystverkets Beredskapsavdeling.
- Vi erfarte ved Godafoss-aksjonen i 2011 at det var behov for veiledningsmateriell for å kunne håndtere oljeutslipp islagte farvann, sier Bjerkemo.
Han legger til at ved den økte aktiviteten som vi forventer i Arktis, er det avgjørende med god kunnskap for å håndtere hendelser med oljeutslipp for å redusere konsekvensene mest mulig i det sårbare arktiske miljøet.

EPPRs mandat
EPPR’s mandat omfatter akutt utslipp av olje, kjemikalier og radioaktive stoffer. I tillegg har gruppen også oppdrag om å se på konsekvenser av naturhendelser. EPPR har også fått som oppgave å følge opp de to bindende avtalene som er inngått mellom de Arktisk statene, Arktisk oljevernavtale og Arktisk søk- og redningsavtale.
- Dette er et viktig arbeid for å sikre at det blant annet gjennomføres øvelser, samt høste erfaringer fra øvelsene, sier Bjerkemo.
- Søk og redning er nå også en del av mandatet til EPPR, legger den avtroppende lederen av arbeidsgruppen til.

Dette er de bindende avtalene:
Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic,  og vedlegget til avtalen som beskriver hvordan en skal samarbeide i praksis (Appendix IV Operational Guidelines).
- Agreement on Cooperation in Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic.

Her finner du alle dokumentene som er utarbeidet av EPPR.

Fakta

Til Ministermøtet i Iqaluit har EPPR følgende leveranser:

Guide to Oil Spill Response in Snow and Ice Conditions

Arctic Environmental Hazards and National Programs

Report from Radiation Exercise

Report from the First International Exercise under the auspices of the Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic

Arctic Enviromental Response Management Application (ERMA)

Her kan du lese om EPPRs arbeid (engelsk språk)

Ministermøtet med pressekonferanse kan ses direkte på Arktisk råds nettsider.

Siste nytt