Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Storøvelse i Oslo

I går startet Norges største sivile øvelse noensinne. Scenarioet for gårsdagen omfattet blant annet en eksplosjonsartet brann og masseevakuering. I dag skal det trenes på oljevernberedskap da en skipskollisjon forårsaker et oljeutslipp utenfor Sydhavna i Oslo.

Det er Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) som har det overordnede ansvaret for øvelsen.

Oljeutslipp

Kystverket har hatt planleggingsansvaret for scenarioet som øves i dag; en skipskollisjon med påfølgende oljeutslipp utenfor Sydhavna. Det vil være de regionale beredskapsmyndighetene gjennom IUA Indre oslofjord som leder aksjonen mot akutt forurensning under øvelsen. Kystverket vil bistå med rådgivning og trene på å føre tilsyn med aksjonen.

Omfattende deltagelse

I tillegg til å være den største sivile, nasjonale øvelsen, inkluderer HarbourEx15 politiets årlige Øvelse LIV og Helsedirektoratets årlige Nasjonale helseøvelse. Øvelsen er en del av EUs øvingsprogram, med deltakere fra alle nivåer; nødetater, kommune, fylkesmann, regionale og nasjonale myndigheter, samt bistand fra internasjonale redningsressurser.

Følg øvelsen på Twitter: https://twitter.com/Oslokommune

Siste nytt