Publisert: , Oppdatert:

Nederlandsk selskap skal legge støttefylling ved U-864

Kystverket signerte fredag kontrakt med det nederlandske selskapet Van Oord Norway AS om å legge støttefylling ved U-864. Støttefyllingen skal forebygge utglidning av sjøbunnen i vrakområdet.

Støttefyllingen skal sikre stabilitet i sjøbunnen rundt forskipet til U-864. (Illustrasjon: Van Oord Norway AS)
Støttefyllingen skal sikre stabilitet i sjøbunnen rundt forskipet til U-864. (Illustrasjon: Van Oord Norway AS)

Støttefyllingen må bygges uavhengig av hvilket hovedtiltak som velges for å håndtere kvikksølvforurensningen fra U-864.

Verdensledende på sitt felt

Kystverket har gjennom en offentlig anskaffelse tildelt kontrakt for støttefylling U-864 til selskapet Van Oord Norway AS. Det nederlandske selskapet er blant verdens ledende innen utlegging av masser på sjøbunnen og har lang erfaring med tilsvarende oppgaver i forbindelse med offshore-industrien i Nordsjøen.

Streng miljøovervåkning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vil ivareta miljøovervåkningen under operasjonene på sjøbunnen, på vegne av Van Oord.

Bilder fra signeringen med mer finner du her.

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly understreker at det er nødvendig å stille strenge miljøkrav til denne operasjonen.

- Valget av Van Oord er gjort etter en grundig vurdering. Selskapet hadde det samlet sett beste kvalitative tilbudet, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Ustabil sjøbunn

Etter nye geotekniske analyser av sjøbunnen i tiltaksområdet rundt U-864 i 2013, anbefalte geoteknisk ekspertise fra NGI og DNV GL at utlegging av støttefylling burde settes i gang så raskt som mulig.

Støttefyllingen vil bestå av om lag 100 000 tonn med sand og stein som legges kontrollert og presist med et spesialkonstruert skip for å stabilisere sjøbunnen. Støttefyllingen etableres i det dypeste partiet i vrakområdet og vil ikke ha innvirkning på valg av senere miljøtiltak. 

- Dette vil redusere risiko for utglidning av masser og ytterligere spredning av kvikksølvforurensede sedimenter og dermed trygge videre arbeid, forklarer Ly.

Fakta

  • Van Oord Norway AS er tildelt kontrakt for bygging av støttefylling ved U-864.
  • Støttefyllingen må bygges for å sikre den geoteknisk ustabile sjøbunnen i vrakområdet.
  • Den maritime operasjonen starter i slutten av mai 2016.  
  • Kystverket leverte i mai 2014 et forprosjekt med detaljering av to alternative tiltak. fjerning av kvikksølvbeholdere fra kjølstruktur med påfølgende tildekking av vrak og forurensede sedimenter samt tildekking av vrakdeler og forurenset sjøbunn.

Relaterte dokumenter

Siste nytt