Publisert: , Oppdatert:

Slutt for Loran-C

Fra og med 1. januar 2016 er det over og ut for navigasjonssystemet Loran-C. Det innebærer at utsending av navigasjonssignaler fra de fire norske Loran-C-stasjonene på Værlandet, Jan Mayen, Bø i Vesterålen og Berlevåg stanser fra denne datoen.

Bakgrunnen for beslutningen er i hovedsak at systemet har svært få brukere og er teknisk utdatert. Det var i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 at Regjeringen bestemte at Loran-C skal avvikles. 

Få konsekvenser
Et fåtall brukere har fortsatt installert Loran-C om bord, og har til nå kunnet utnytte dette til reserveformål i tilfelle driftsavbrudd på det mer moderne GPS-systemet. Denne reservemuligheten faller nå bort i dekningsområdet til de norske Loran-C signalene.  

Generasjonsskifte i navigasjonssystemer
Satellittbaserte navigasjonssystemer, spesielt GPS, har blitt de mest sentrale hjelpemidlene for navigasjon. Norge er en av deltakerne i etableringen av det nye europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo. Innen utgangen av 2015 skal det skytes opp til sammen 12 satellitter og innen 2020 skal systemet ha 30 satellitter og være fullt operativt.

Mer om Galileo
http://www.romsenter.no/Fagomraader/Satellittnavigasjon/Galileo/Dette-er-Galileo

Siste nytt