Publisert: , Oppdatert:

Utvikler lederegenskapene for innsats i oljevernaksjoner

Hva gjør du om alarmen går når du er innsatsleder til sjøs? Det er tema når Kystverket og NOFO holder kurs for sjøfolk med gode lederegenskaper.

På ”Innsatsleder sjø kurs” får folk med lederposisjoner på et fartøy tilført kunnskap som ruster dem for en oljevernaksjon. I løpet av et tre dagers program får deltakerne forelesninger og simulatortreninger. Denne uka ble kurset gjennomført for andre gang i høst.

I tillegg deles erfaring fra flere av de som har vært med på oljevernaksjoner her til lands. Ispedd faglige diskusjoner vet deltakerne nå mer om hvordan de skal organisere, legge planer og gi ordre om en alvorlig forurensningshendelse inntreffer langs kysten vår.Jan Ole Finseth

− Våre deltakere her på kurset får den nødvendige praktiske og teoretiske kompetansen for å kunne utøve rollen som innsatsleder sjø.  Gjennom simulatorøvelsene får våre offiserer prøvd seg som innsatsledere, noe som gir dem en unik erfaring, sier Jan Ole Finseth (bildet).

Ser forbedringene

Han er sjef og kommandørkaptein ved Kystvaktens kompetansesenter i Bergen. Da Kystverket og NOFO gjennomførte to tredagers kurs i november og desember, bestod deltakerne av folk fra flere private slepefartøy og rederier, samt Kystvakt-fartøy.  

Finseth har sett en positiv utvikling av kursene i årenes løp.

− Siden første gang jeg deltok med elever på Kystvaktens langkurs her, har jeg helt klart opplevd en kvalitetsheving.  Dette kurset var godt planlagt og gjennomført, sier han, og legger til at deltakerne fikk utdelt godt kursmateriell som er nyttig å ha med seg tilbake om bord.

Kunnskap må vedlikeholdes

Finseth sier ILS-kurset er svært nyttig å ha i bagasjen den dagen alarmen går. 

− Vi vet jo aldri når det vil skje, så det er om å gjøre å holde kunnskapene og ferdighetene innen dette fagområdet ved like.

Han trekker fram nettverksbygging og det å bli kjent med folk fra andre deler av samme bransje på kursene.

− Det å bli kjent her vil utvilsomt gjøre sitt til at samarbeidet går lettere i en virkelig situasjon, sier Finseth.

Se flere bilder fra kurset her.

Testet ny kunnskap i simulator Maria Enstad

− Jeg følger meg priveligert som får delta på dette kurset, sier Maria Enstad fra Kystvakten (bildet). 

Hun opplever Kystverket og NOFOS kursledere som profesjonelle, med en genuin interesse for å dele sin kompetanse og erfaring. Enstad fikk testet den nye kunnskapen i skipssimulatorene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, der ILS-kursene holdes.

− I simulatorøvelsene får jeg vist hvilken kunnskap jeg har tilegnet meg, og om jeg evner å sette den ut i praksis, sier hun.


Fakta

Innsatsleder Sjø (ILS) Kurs

Er et kurs for kapteiner, overstyrmenn og navigatører som aspirerer til høyere stilling om bord og som kan tenkes å fungere som innsatsleder i en oljevernaksjon. Kursene arrangeres av Kystverket i samarbeid med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO), og gjennomføres ved Høgskolen Buskerud og Vestfold.

Temaer på kurset:

Norsk oljevernberedskap - en oversikt over lovverket og privat, kommunal og statlig beredskap
ILS organisasjonstilhørighet
Ledelse på skadestedet
Teknikk og taktikk
HMS
Samband, logg og dokumentasjon
Oljens virkning på miljøet
Oljevernutstyret og operative hjelpemidler (overvåking)

Her finner du Kystverkets kurs- og øvelseskalender for 2016 og læreplan for kurs for innsatsleder sjø.

Her kan du lese mer om oljevernkurs i regi av NOFO.

Siste nytt