Publisert: , Oppdatert:

Eksporterer oljevernberedskap til land i utvikling

- Vi deler kunnskap og får vist hva vi kan bidra med i bistandsarbeidet, sier Helge Munkås Andersen, leder av Beredskapssenteret i Kystverket om samarbeidet med Norad og prosjektet "Olje for utvikling".

Kystverket er en viktig brikke i Norads prosjekt Olje for utvikling (OFU), og deler kunnskap som styrker land som er i gang med eller skal begynne med aktiviteter innen olje- og gassfeltet.

Sist uke ble Norad og OFU-prosjektet nærmere kjent med Kystverket, gjennom en dag der kunnskap om hverandres organisasjoner stod i sentrum.

Bidrar i bistandsprosjekter

- Vi fikk fortalt om hva vi kan levere og hva vi jobber med. Våre samarbeidspartnere i OFU fikk bedre kunnskap om hva vi som jobber på beredskapsområdet i Kystverket kan bidra med i bistandsarbeidet, sier Munkås Andersen.

Beredskapssenteret og Beredskapsavdelingen i Kystverket bistår ulike land i å bygge opp god oljevernberedskap.

- Vi jobber for tiden med land som Uganda, Tanzania, Libanon, Ghana og Cuba, og var i mange år i Vietnam. Ved å dele vår kunnskap står nasjonene sterkere rustet om de rammes av akutte oljeutslipp, sier Munkås Andersen.

Gjensidig viktig kunnskapsdeling

Kystverket fikk på sin side et innblikk arbeidet Norad og OFU gjør.

- Vi fikk et innblikk i hvordan de prioriterer og  tenker i landene Norge har en samarbeidsavtale med innen oljevernberedskap, sier Munkås Andersen.

Les mer om Kystverkets internasjonale arbeid her.

Fakta

Olje for utvikling (OFU)

Ble etablert i 2005

Deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning

Samarbeider med 18 land, hvorav åtte er hovedsamarbeidsland

Har et årlig budsjett på om lag 300 millioner kroner

Koordineres og kvalitetssikres av Ofu-sekretariatet i Norad

Her kan du lese om arbeidet i Libanon, og hvordan Norge bidro til å sikre miljøet for fremtidige generasjoner i Vietnam.

Kilde: Norad.no

Siste nytt