Publisert: , Oppdatert:

Kurser rederier til å utføre egne farledsbevisprøver

Kystverket arrangerer assessorkurs for rederinæringen, slik at rederienes egne kapteiner kan bli sensorer under farledsbevisprøver for klasse 3-farledsbevis. Kurset tar utgangspunkt i den nye lospliktforskriften, som 1. januar 2015 introduserte et nytt tre-klasse system for farledsbevis.

30 kapteiner fra 16 rederier deltar på de to første kursene som gjennomføres 10.-13. februar ved Kystverkets Senter for los og VTS i Haugesund. Etter gjennomført FB assessorkurs vil de kunne gjennomføre farledsbevisprøver på fartøy som er opp til 100 meter og som ikke fører farlig eller forurensende last.

Tidligere har det kun vært mulig for statsloser å være sensor under farledsbevisprøver for denne fartøysstørrelsen. Statsloser vil fortsatt være sensor under farledsbevisprøver for klasse 1-og klasse 2-farledsbevis som gjelder for større fartøy med høyere risiko. 

En mer fleksibel og brukervennlig ordning

Kystverket skal føre tilsyn med ordningen og påse at rederiene og assessorene oppfyller kravene i lospliktforskriften.

− Etter at omorganiseringen av Kystverket skilte drift og forvaltning av lostjenesten, har Senter for los og VTS fått en tydeligere rolle innen forvaltning. Assessorkurset er et godt eksempel på at vi kan utføre forvaltningsoppgaver på en god og brukervennlig måte som imøtekommer næringens behov, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Stiller krav til rederiene

Det at rederiene nå selv kan gjennomføre farledsbevisprøver for mindre fartøy gir økonomiske besparelser, økt fleksibilitet og et mer brukervennlig regime for næringen. Det stilles krav til at sensorer seiler som overstyrmann/kaptein, at de allerede har farledsbevis for området hvor de gjennomfører farledsbevisprøve, og at de er godkjent av Kystverket.

For å bli godkjent som sensor (assessor), må kandidatene gjennomføre assessorkurs hos Kystverkets Senter for los og VTS i Haugesund. Kurset gir innføring i gjeldende regelverk og hvordan en farledsbevisprøve skal gjennomføres.

− Nå kan vi selv gjennomføre farledsbevisprøver på fem av våre fartøy. Den nye ordningen er helt klart en forenkling for oss, sier kursdeltaker og daglig leder Ingvar Falkeid fra Falkeid Shipping AS som har over 40-års fartstid til sjøs.

Planlegger flere kurs

− Jeg opplever at rederiene er veldig positive til den nye ordningen, og basert på rederienes behov for å utdanne egne sensorer regner jeg med at vi gjennomfører flere slike kurs utover året, sier seniorrådgiver Sten Terje Falnes som har fagansvar for farledsbevis i Kystverket.

Fakta

I Norge er det en generell losplikt for lasteskip på 70 meter. Foruten å bruke los ombord i fartøy, kan losplikten også oppfylles dersom navigatøren har farledsbevis.

Et farledsbevis er dokumentasjon på at navigatøren innehar nok farvannskunnskap til å seile alene uten bruk av los.

I 2014 ble det registrert 2800 farledsbevis. 1900 av disse er digitalisert i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

Siste nytt