Publisert: , Oppdatert:

Nasjonal havnestrategi: Regjeringen vil styrke sjøtransporten

I dag, onsdag 21. januar, la statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet fram regjeringens nye havnestrategi.

Den nasjonale havnestrategien er den første i sitt slag. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Satsinger i nasjonal havnestrategi:

  • Forenkling av havnestrukturen
  • Utvikling av effektive, intermodale knutepunkter gjennom styrking av stamnetthavnregimet
  • Legge til rette for sterkere og mer robuste havner
  • Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten

Lanseringen fant sted på Samferdselsdepartementets innspillskonferanse om revisjon av havne- og farvannsloven.

Siste nytt