Publisert: , Oppdatert:

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Kommuner kan søke om statlige tilskudd inntil 50 prosent til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfristen er 1. mars.

Årets søknader vil gjelde for tilskudd gjennom statsbudsjettet for 2016 eller tilsagn om tilskudd for 2017. Informasjon om tilskuddsordningen vil bli sendt ut fra Kystverkets regionkontorer til kystkommunene i løpet av januar.

Vi oppfordrer alle kommuner som vurderer å sende søknad om tilskudd til å ta kontakt med Kystverket for dialog. Slik kan kommunene få bistand ved utforming av søknaden slik at den blir best mulig tilpasset tilskuddsordningens formål.

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak finansieres gjennom statsbudsjettet, kap. 1360 post 60.

Siste nytt