Publisert: , Oppdatert:

4,2 millioner kroner til havnesamarbeid

For å styrke sjøtransportens konkurranseevne og øke andelen av gods på sjø, ble det i statsbudsjettet for 2015 etablert en ny tilskuddsordning for å fremme havnesamarbeid. Ni søkere har nå fått tilsagn om tilskudd.

Tilskuddsmidlene er bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett, og forvaltes av Kystverket.

– Prosjektene som mottar tildeling er gode eksempler på at ordningen har truffet målgruppen. Vi har blant annet mottatt søknader der havnesamarbeidet tar sikte på å etablere nye godsruter til sjøs. Andre eksempler er avtaler om felles bruk av hverandres funksjoner og/eller havnekapasitet, sier assisterende kystdirektør Per Jan Osdal, i Kystverket.

Av de 10 millionene kroner som er avsatt til ordningen, er det om lag 4,2 millioner som tildeles. Følgende søkere har fått tilsagn om midler:

  1. Harstad Havn KF, sammen med kommunene Gratangen, Ibestad, Kværfjord, Lavangen, Salangen, Skånland.
  2. Narvik Havn KF, sammen med Tysfjord Havn KF.
  3. Vestvågøy Havn KF, sammen med Flakstad kommune.
  4. Hadsel Havn KF, sammen med Lødingen Havn, Vestvågøy Havn, Vågan Havn.
  5. Kroro Eiendom AS, sammen med Vågan havnevesen, BE-element, Lofotpukk.
  6. Stavanger Havn IKS, sammen med Eigersund Næring og Havn KF, Haugaland Næringspark AS, Karmsund Havnevesen IKS, Risavika havn AS, Sandnes havn KF.
  7. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, sammen med Nord-Trøndelag og Rørvik IKS.
  8. Lødingen Havn KF, sammen med Bodø Havn KF, Tromsø Havn KF.
  9. Helgeland Havn IKS, sammen med Alstadhaug havnevesen KF, Mosjøen Havn KF.

Tilsagnene om tilskudd varierer mellom 200 000 og 750 000 kroner.

– Ti søknader er i underkant av hva vi hadde forventet. Mulige forklaringer kan være at ordningen er ny og foreløpig ikke godt kjent, samt at det i år var en relativ kort søknadsfrist. Dette kan ha ført til at havner som ellers ville ha søkt, ikke rakk det, sier Osdal.

Fordi tilskuddsordningen er en del av regjeringens nye havnestrategi, ser Osdal frem til å se effekten av tilskuddene som er bevilget.
– Vi kommer til å samle erfaringene fra årets tildeling, og drøfte disse med departementet i forbindelse med en eventuell videreføring av ordningen, avslutter Osdal.

Kontaktperson:
Assisterende kystdirektør Per Jan Osdal, tlf. 415 70 890

Siste nytt