Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Digitaliserte skipsmeldinger har gitt store gevinster

Siden etableringen av meldingsportalen SafeSeaNet Norway i 2005 har antall skipsmeldinger til myndigheter og havner gradvis blitt redusert med om lag 245 000.

− Tilbakemeldinger fra myndigheter og skipsfarten vitner om at meldingssystemet har gitt store effektiviseringsgevinster, opplyser kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Kystverket anslår at skipsfarten i dag anslagsvis bruker 12 000 færre årlige timeverk enn tidligere på utfylling av meldinger til ulike myndigheter.

For få år siden måtte skipsfarten sende meldinger flere ganger til ulike myndigheter. Meldingene ble sendt via papir, telefon, e-post eller faks. Nå sender skipsfarten kun en digital melding en gang gjennom SafeSeaNet Norway.

Rask og enkel tilgang på digitaliserte meldinger fra skipsfarten har frigjort tid og ressurser i myndighetenes administrasjon. For navigatører om bord i skip har en reduksjon av manuelle registreringer frigitt mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.

Et resultat av godt samarbeid

Statsråd Jan Tore Sanner i kommunal- og moderniseringsdepartementet overleverte denne uka en utmerkelse til Kystverket for innsatsen med å fjerne unødige tidstyver innenfor skipsrapportering. 

− Jeg er veldig glad for at vårt arbeid med å bekjempe unødige tidstyver blir bemerket. SafeSeaNet Norway er et direkte resultat av et godt samarbeid med andre offentlige etater og maritim næring. God dialog og tilbakemeldinger fra brukerne har vært en viktig del av utviklingen av et brukervennlig og effektivt meldingssystem, påpeker Slotsvik.

Den første versjonen av SafeSeaNet Norway ble etablert i 2005 og har siden den gang blitt utviklet som en nasjonal meldingstjeneste, der skipsfarten kan sende ankomst- og avgangsopplysninger til politiet, Forsvaret, Tollvesenet og Sjøfartsdirektoratet, basert på gjeldende meldingsforskrifter.

Et fullverdig system i tråd med EU krav

Kystverket lanserte 1. juni en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsfarten som er komplett i henhold til EUs rapporteringsdirektiv for skip (direktiv 2010/65/EF). Den nye versjonen inkluderer også digitaliserte skipsmeldinger til havner.

− Lanseringen av den tredje versjonen av SafeSeaNet Norway er en milepæl i Kystverkets digitalisering av maritime meldingstjenester, sier Slotsvik.

Siste nytt