Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Fikk pris for internasjonal innsats

Kystverket har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av e-navigation i FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Under den europeiske konferansen "e-navigation − e-maritime" som ble arrangert i den bulgarske havnebyen Varna i juni, fikk regiondirektør John Erik Hagen en utmerkelse for sitt internasjonale engasjement.

Direktør George Petkov (t.h.) i Bulgarias ”Short Sea Promotion Centre” delte ut hedersprisen på vegne av landets maritime myndigheter og næring. Hedersprisen er en modell av en skipspropell som symboliserer drivkraft og fremdrift. Foto: Short Sea Promotion Centre.
Direktør George Petkov (t.h.) i Bulgarias ”Short Sea Promotion Centre” delte ut hedersprisen på vegne av landets maritime myndigheter og næring. Hedersprisen er en modell av en skipspropell som symboliserer drivkraft og fremdrift. Foto: Short Sea Promotion Centre.

− Jeg var invitert dit som foredragsholder og ble ganske uventet tildelt en hederspris for mitt lederskap av IMOs e-navigasjonsarbeid. Prisen understreker bare viktigheten av e-navigasjonsarbeidet som IMO har gjort. e-navigasjon gir klare og etterlengtede rammer og muligheter for teknologiutviklingen innenfor global shipping, sier Hagen, som er regiondirektør i Kystverket Vest i Haugesund. 

Norge har − med Kystverket og John Erik Hagen i spissen − ledet utviklingen av en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon. Denne ble i november 2014 godkjent av IMO. Den strategiske implementeringsplanen gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.

e-navigasjonskonseptet legger opp til smartere, enklere og mer effektiv utveksling av digital informasjon mellom skip og land. Informasjonsutvekslingen skal være sømløs, automatisk og effektiv.

Diskuterte innføring av e-navigasjon

Maritime myndigheter, rederier, utdanningsinstitusjoner og skipsagenter fra landene rundt Svartehavet, representanter fra EU-kommisjonen og EUs sjøsikkerhetsorgan EMSA var samlet under konferansen for blant annet å diskutere implementering av IMOs e-navigasjonskonsept i regionen rundt Svartehavet.

− e-navigasjon fremmer sjøsikkerhet og effektivitet innen shipping ved bruk av teknologiske virkemidler, noe som passer godt inn blant sjøtransporten i landene rundt Svartehavet. Vi er allerede i gang med å planlegge implementeringen, sa George Petkov under konferansen. Petkov er direktør for Bulgarias "Short Sea Promotion Centre", en organisasjon som representerer landets rederier, skipsagenter og maritime transportører, med støtte fra transportdepartementet.

De siste tiårene har maritim virksomhet opplevd en stor teknologisk utvikling innenfor navigasjons- og kommunikasjonssystemer. Sjøfarende har aldri før hatt flere tekniske støttesystemer. Utviklingen har ført med seg et økende behov for en bedre koordinering av systemer og harmonisering av standarder. Dette har gitt e-navigasjon momentum de siste årene.

Fakta

e-navigasjon

 • Et globalt konsept som er utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO.
 • Legger til rette for harmonisert og forenklet utveksling av informasjon mellom skip og land (f.eks. havner og trafikksentraler), og mellom skip.
 • Bidrar til at utvekslingen av informasjon mellom skip og mellom skip og land skal være elektronisk og sømløs. 

Formål

 • Økt navigasjonssikkerhet.
 • Økt effektivitet innen shipping.
 • Enklere adgang til havner og farvann.
 • Videreutvikling av et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem.

 Nytteverdi

 • Forenkling av administrativt arbeid om bord og på land.
 • Tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom enklere tilgang på informasjon.
 • Bedre brukervennlighet og kunnskap om utstyr og systemer.
 • Styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet.
 • Redusert byråkrati.
 • Redusert ulykkesrisiko.

Siste nytt