Publisert: , Oppdatert:

Har du lyst til å være Norges eneste fyrvokter i sommer?

Kystverkets to eneste fyrvoktere trenger sommervikarer. Er du handy og har interesse for fyr og for meteorologi? Da kan det være akkurat deg vi søker.

De to eneste fyrvokterne i Norge holder til ved Norges sydspiss - Lindesnes fyr. Behovet for vikarer strekker seg fra 6. juli til 16. august. Fyrvoktervikarene vi søker er serviceinnstilt, praktisk anlagt, meterologiinteresserte / -kyndige og kan betjene pc (e-post med mer) Kanskje har de til og med et bankende hjerte for Kystverket og vår stolte historie? De to vikarene skal bytte på å gå vakter. 

Uformell konkurranse i sosiale medier
Parallelt med vanlig søknadsprosess arrangerer vi en uhøytidelig konkurranse med flotte premier (overnatting ved fyret, årskort til fyrmuseet mm.) Søkere er velkomne til å levere bidrag i konkurransen såvel som i den formelle søknadsprosessen. Mer om konkurransen her. 

Merk:
Eventuelle filmbidrag er ikke påkrevd for å søke på stillingene. I utvelgelsen av fyrvoktervikarer vil den skriftlige søknaden bli vektlagt.

Spørsmål kan rettes til:
Daglig leder ved Lindesnes fyrmuseum,
Anne Solvang Salvesen, tlf. 91 36 04 45
Eller vakthavende fyrvokter Kjell/Rolf tlf. 90 20 78 10

Søknadsfrist 15. juni 
Skriftlig søknad sendes: post@lindesnesfyr.no 


En levende fyrstasjon
Lindesnes er den eneste fyrstasjonen i Norge med tilstedeværende fyrvokter. Rolf og Kjell er moderne fyrvoktere, ansatt i Kystverket. I tillegg til jobben de gjør med forvaltning, drift og vedlikehold av fyrstasjonen, sysler karene med turistformidling, utleie av fyrleiligheten, omvisning og undervisning. Fyrvokterne på Lindesnes bidrar også med værformidling om vind og bølgehøyde rundt Lindesnes.  

Bildeserie fra fyrvokterhverdagen (foto: Ylva Seiff Berge) 

Siste nytt