Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Innviet Træna havn

Torsdag 25. juni var det offisiell åpning av den nye Træna havn i Nordland. Havna har siden 2012 hatt en omfattende utbedring. Prosjektet er nå fullført.

Kystverkets arbeid har omfattet utdyping av havna til ni meters dybde, fjerning av Bursholmen og bygging av to nye moloer ved Galtneset og Stongholmsundet. Skuldermoloen over Stongholmsundet er 268 meter lang og rommer ca. 63 000 kubikkmeter stein. Moloene vil skjerme havnen for værelementene. 

Totalt er det sprengt bort 200 000 kubikkmeter fast masse fra havnebassenget. 

Under innvielsen deltok representanter fra Kystverket, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og nabokommunen Lurøy, sammen med entreprenør og ledelsen i Træna kommune og Fylkesrådet i Nordland.

Fylkesråd for utdanning, Grete Bang, åpnet havnen med god bistand fra regiondirektøren i Kystverket Nordland, Fridtjof Wangsvik, kystdirektør Kirsti L. Slotsvik og ordfører Per Pedersen i Træna kommune.

Manglende dybde og dårlige manøverforhold har tidligere gitt begrensninger for frakt av produkter til og fra store næringsaktører i kommunen, med hensyn til krav om hastighet og frekvens. 

− Ny dybde og skjerming i havnebassenget gir økt sikkerhet for sjøtrafikken til og fra Træna, og vil være en viktig forutsetning for næringsutviklingen i det lille øysamfunnet, opplyser prosjektleder Eivind Edvardsen i Kystverket. 

Siste nytt