Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Internasjonal overvåkningsaksjon i Skagerrak

I fire døgn ble deler av Skagerrak og Kattegat kontinuerlig overvåket fra fly og satellitt. Ingen ulovlige utslipp fra fartøy ble observert i løpet av aksjonen.

Kystverkets overvåkningsfly "LN- KYV" (Foto: Kystverket)
Kystverkets overvåkningsfly "LN- KYV" (Foto: Kystverket)

Aksjonen som kalles "Super CEPCO" ble gjennomført i samarbeid med de eurpoeiske landene som har grense mot Nordsjøen, den såkalte "Bonn- avtalen". I forkant ble også holdt hemmelig at en slik aksjon skulle gjennomføres. Totalt 16 flyvninger ble gjennomført under operasjonen som hadde base i Ålborg i Danmark. Spesialutstyrte overvåkningsfly og mannskap fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland og Tyskland deltok. Det ble ikke observert ulovlige utslipp av olje fra skipstrafikken i løpet av perioden overvåkningen pågikk.

- Dette er et gledelig resultat, ikke minst fordi antall innrapporterte ulovlige oljeutslipp i Skagerrak også har sunket de siste årene, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

En viktig ressurs

Det norske bidraget til aksjonen var Kystverkets overvåkningsfly "LN- KYV". Dette spesialutstyrte flyet patruljerer norskekysten 600–800 timer årlig, i samarbeid med Kystvakten og NOFO. Fjernmålingsutstyr i flyet gjør det mulig både å oppdage ulovlige utslipp og beregne forurensningsmengder. Under for eksempel oljevernaksjoner brukes flyovervåkning aktivt for å påvise og kartlegge forurensningens utbredelse, og dermed hvor oljeverninnsatsen bør settes inn.

- Fly- og satelittovervåkning har gang på gang vist seg å være en svært viktig ressurs ved akutt forurensning, understreker Beredskapsdirektøren.

 

 

 

Fakta

  • Bonnavtalen
    For å begrense akutt olje- og kjemikalieforurensning i Nordsjøen, har alle land som grenser til Nordsjøen inngått en avtale om gjensidig varsling, bistand og miljøovervåkning.
  • Avtalen ble revidert i 1983 og da tiltrådte EU også avtalen. I 1987 ble også samarbeid om flyovervåkning en del av avtalen. I 2010 tiltrådte Irland avtalen. Samme år ble også det første ministermøtet innefor Bonn avtalen gjennomført.
  • Arbeidet innen Bonnavtalen styres av en ministerdeklarasjon hvor en gjennom denne har godkjent Bonn Agreement Action Plan.

Siste nytt