Publisert: , Oppdatert:
- Einar Bjørshol

Norsk 5. plass på internasjonal indeks over kystforvaltning

Economist Intelligence Unit (EIU) har for første gang utarbeidet en indeks og rangert 20 viktige sjøfartsnasjoner etter graden av effektiv og bærekraftig kystforvaltning. New Zealand topper listen, tett fulgt av USA, Frankrike og Spania, og med Norge på femteplass. Russland havner nederst på rangeringen. Rapporten og indeksen ble publisert under World Ocean Summit 2015 i Portugal 3. juni.

The Coastal Governance Index 2015 består av 24 indikatorer fordelt på følgende seks tematiske kategorier:

  • Politikk og offentlige institusjoner
  • Rammevilkår for kystnæringene
  • Vannkvalitet
  • Mineraler og energi
  • Land- og kystarealer
  • Fisk, sjødyr og marine arter

Norge ligger helt på topp i de to første kategoriene som til sammen omfatter de grunnleggende vilkårene for en effektiv og bærekraftig kystforvaltning. Kategoriene omfatter blant annet politikk og strategi for kystforvaltning, involvering av relevante aktører, arealplanlegging og kvalitet i kystinfrastrukturen. Norge skårer også på topp i kategorien ”Mineraler og energi” som handler om tildeling av tillatelser og lisenser for næringsaktivitet, og offentlig oppfølging og kontroll av aktiviteten.

Norge skårer imidlertid svært dårlig på kategorien ”Land- og kystarealer”, men også relativt svakt i kategoriene ”Vannkvalitet” og ”Fisk, sjødyr og marine arter”. Brutt ned på indikatorer ser det ut til at de svake resultatene på disse områdene skyldes relativt lav utbredelse av verneområder langs kysten både til lands og til vanns, mangel på en nasjonal strategi for risikoreduserende tiltak mot naturkatastrofer i kystområdene, og svak offentlig kontroll av vannkvaliteten i havet.

Ser vi nærmere på indikatorer og subindikatorer som går mer direkte på Kystverkets ansvarsområder, finner vi at Norge sammen med Japan og Frankrike får 100 av 100 poeng for ”Kvalitet på sjøinfrastrukturen”. På indikatoren ”Kvalitet på havneinstallasjoner” får Norge 78 poeng, kun slått av Spania (80) og New Zealand (79). Norge får også toppskår på indikatorene for legalt grunnlag og institusjoner for arealplanlegging.

Siste nytt