Publisert: , Oppdatert:

Revidert statsbudsjett 2015: 25 millioner kroner til nybygg for Framsenteret

I revidert statsbudsjett vedtok Stortinget å løyve 25 millionar kroner til bygging av eit nytt bygg for Framsenteret i Tromsø. Kystverket er leietakar i Framsenteret, og planen er at BarentsWatch òg skal flytte inn.

Framsenteret – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, blei innvia i 2010 og koblar fleirfaglege kunnskapsmiljø innen klima, miljø og polarforskning. For å kunne samle alle deltakarane skal det bygges eit tilbygg til det nåverande bygget.

Tilbygget har byggestart høsten 2015. Forventa innflytting er om lag 22 måneder etter byggestart.

Sjå Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015.

Siste nytt