Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Samferdselsministeren hos Kystverket i Ålesund

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var tirsdag 23. juni i Ålesund, på sin kjøretur langs Rv3 og E39. Der besøkte han Kystverkets regionkontor, og fikk høre om fisketransport fra Midt-Norge, om Jøsenøya på Hitra og om Kysthavnalliansen.

På sin snarvisitt i Ålesund, på veg fra Trondheim til Ørsta, fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en presentasjon som tok for seg gevinster og effekter ved å flytte transport av gods fra veg til sjø.

Samferdselsministeren fikk høre havnefogd Arnt Honstad fra Kristiansund og Nordmøre havn snakke om havnesamarbeidet, forskjellige aktører og muligheter som ligger i deres planer for Hitra, mens styreleder Oddvar Bakke i Vikna Havnevesen snakke om Kysthavnalliansens arbeid med koordinering av volum og regularitet for nye sjøtransportområder

Direktør Carsten Steffensen i Blue Water Shipping A/S i Danmark holdt en presentasjon som viste sjøtransportruter som er konkurransedyktig på pris og tid - sett i forhold til lastebil på veg.

Sentralt i presentasjonene stod også aktørenes samarbeid med Kystverkets, og arbeidet etaten gjør som pådriver for å overføre gods fra veg til sjø, med de tilrettelegginger og fokus på sjøsikkerhet som det innebærer. 

Siste nytt