Publisert: , Oppdatert:

Testet oljevernberedskap i Nordsjøen

Sammen med NOFO gjennomførte Kystverket utstyrstester i øvelsen ”Olje på vann 2015” sist uke. Forsøkene fant sted på Friggfeltet i Nordsjøen, med amerikansk kystvakt som observatør.

– Alle forsøk ble til tross for til dels dårlig vær gjennomført i henhold til planen, forteller leder av Kystverkets Beredskapssenter Helge Munkås Andersen.
 
Fra Kystvakten deltok KV Harstad, NOFO deltok med M/S Stril Mariner, M/S Stril Luna, M/S Island Challenger, F/F Bøen, FF Vestbris og Kystverket deltok med M/S NSO Crusader. I tillegg til LN-KYV, deltok det også overvåkningsfly fra Frankrike, Finland og USA (NASA).

Teknologisk utvikling i praksis
Kystverket inngikk i 2014 en intensjonsavtale med US Coast Guard (USCG) om kompetanseutvikling og erfaringsoverføring. Som et ledd i denne avtalen deltok US Coast Guard med to observatører under årets ”Olje på vann”.
Scott Lundgren, som er teknisk ekspert i USCG og orlogskaptein Tim Gunter var imponert over det de observerte i Nordsjøen.
 De roser spesielt den tekniske ekspertisen og samarbeidet mellom Kystvakta, NOFO og Kystverket.

Viktig med gode relasjoner FØR et utslipp
– Det er ekstremt viktig å etablere gode relasjoner før et utslipp i Arktis er et faktum. Samarbeidet mellom Kystverket og US Coast Guard er viktig i den sammenhengen, sier Tim Gunter.
Han sier at ved å dele oppgaver, erfaringer, og resultater av forsknings- og utviklingsprosjekter vil bidra til å forbedre nivået på beredskapen i begge land.

Øvelser styrker beredskapen i begge land

– Denne øvelsen med påfølgende workshop er svært gunstig for å øke vår nasjonale oljevernberedskap, sier Gunter.
Det ble også gjennomført et felles arbeidsmøte i etterkant av ”Olje på vann 2015”. Deltagere her var Samferdselsdepartementet, NOFO, US Coast Guard og Kystverket.

Fakta

I tre dager har Kystverket og NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) gjennomført kontrollerte utslipp av olje på sjøen for å teste ny oljevernteknologi.

Testene er en del av en årlig øvelse Kystverket gjennomfører i samarbeid med oljeindustrien.

For å kunne videreutvikle og vedlikeholde oljevernberedskapen på norsk sokkel, på vegne av operatørselskapene, fikk NOFO tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut om lag 130 tonn oljeblanding på Frigg-feltet.

Den unike verifikasjonen, som kalles for olje på vann, ble gjennomført fra 8. -11. juni.

I år var det spesielt utstyret MOS Sweeper, Desmi forlense, Oljetrål, og Current Buster, som skulle utprøves under øvelsen. Flere av disse systemene som testes under Olje på vann 2015 er relevante for å kunne styrke oljevernberedskapen på norsk sokkel.

Les mer om øvelsen her.

Siste nytt