Publisert: , Oppdatert:

Ga Kystverket utmerkelse for bekjemping av tidstyver

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Ålesund i dag. Han ga Kystverket honnør for sin innsats for å effektivisere arbeidet knyttet til regimet for skipsrapportering.

Statsråden fikk en demonstrasjon av rapporteringssystemet for skip, SafeSeaNet, som Kystverket har utviklet. (se egen sak fra i dag) Han var begeistret for det som er utviklet, og hvilke resultater det har gitt.

Han delte i den forbindelse delte ut en utmerkelse for Kystverkets utviklingsarbeid, og kalte det et viktig arbeid i kampen mot tidstyvene.

- Det dere har fått til er imponerende, sa statsråden.
- Dere har sørget for en enklere hverdag for mange. SafeSeaNet reduserer skjemaveldet med 245 000 meldinger, og sparer samlet rundt 140 årsverk i tid brukt på rapportering og håndtering av data. Som et resultat av det dere har utviklet, kan både ansatte i flere statlige etater, og kaptein og agent bruke mindre tid på rapportering og administrasjon, og mer tid på brukerne og de praktiske oppgavene.
Statsråden håper Kystverkets utviklingsarbeid med SafeSeaNet kan være en inspirasjon for andre etater.  

Assisterende kystdirektør tok imot utmerkelsen, på vegne av etaten, takket for oppmuntringen og lovet å fortsette utviklingsarbeidet for å hente ut stadig flere nytteeffekter av digitaliseringen og det tverretatlige samarbeidet som systemet gjør mulig.

Bildetekst: Statsråden fikk en demonstrasjon av skipsrapporteringssystemet som effektiviserer meldingsarbeidet for skip. (Fra venstre Ålesundregionens havnevesen v/ Torgeir Emblem, Terje Bratteberg fra Tollvesenet, kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner og Kystverkets Jarle Hauge. Foto: Kystverket/ Gro Kibsgaard-Petersen)  

Siste nytt