Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Varsler farlige bølger på BarentsWatch

Med varsel for kryssende bølger utvides BarentsWatch sitt bølgevarsel til å gjøre båtturen enda tryggere.

Det nye varselet er et spesialvarsel for kryssende bølger, en type bølger som oppstår mange steder langs norskekysten. En ny metodikk utviklet av Polytec varsler nå hvor og når kryssende sjø oppstår.

Varsel om kryssende bølger og bølgehøyde er nyttig for alle sjøfarende, men kanskje spesielt ovenfor aktører som driver med båtutleie og fisketurisme. Dette fordi fisketurister ofte vil være helt ukjent med farvannet de skal ferdes i. 

Det finnes ikke sikre tall på hvor ofte det skjer ulykker som skyldes kryssende bølger, og ofte vil havari skyldes en kombinasjon av flere forhold. Spesielt blir dårlig stabilitet ofte trukket frem som årsak til kantring. Kryssende sjø oppstår selv om forholdene ellers er rolige og det kan være en årsak til at båter som er for små eller har for dårlig stabilitet lar seg ”lure utpå ” likevel.  
 
Kryssende bølger er et fenomen som oppstår når bølger endrer retning på en slik måte at bølgene krysser hverandre. Fenomenet oppstår oftest i le av grunner, som fungerer som en linse for bølgeenergien. Variasjon i strøm kan også forårsake kryssende sjø, men kalles da ofte strømsjø.

Typisk for kryssende bølger er at steilheten øker, bølgene blir høyere og ofte pyramideformet. De vil også komme fra en annen retning enn hovedretningen og kan av den grunn komme overraskende på et uforberedt mannskap.

I lett og moderat bølgehøyde bør fartøy som navigerer i områder med kryssende bølger, bruke gode sjøkart, holde god utkikk og eventuelt gå med redusert fart. Kryssende bølger kan forårsake skade på selv større fartøy og føre til unødig ubehag hos passasjerer og mannskap.

Her kan du se eksempel fra Finnmarkskysten

I tyngre sjø bør områder med kryssende sjø om mulig unngås, eller det bør navigeres med særskilt aktsomhet.

Foreløpige områder inkluderer i en første versjon Stad, Hustadvika og Røst/Værøy.

Her er et eksempel: Bjørnsund - Svartoksleia, ytre farled.

Veien videre for varselet er ønsket om full dekning av norskekysten, både farledsvarsel og kryssende bølger. I tillegg til å lage et spesialvarsel for farlige strømforhold.

Klikk her for å lese med om tjenesten  - eller kontakt:

Eivind Rinde      
Prosjektleder, BarentsWatch    
Telefon: 906 96 094     
eivind.rinde@barentswatch.no    

Torleif Lothe
Oseanograf, Polytec
Telefon: 915 26 942
torleif.lothe@polytec.no

 

Siste nytt