Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Samlet norske aktører innen e-navigasjon

5. og 6. mai møttes sentrale aktører fra maritime myndigheter, industri, navigatører og forskningsmiljøer i Oslo for å diskutere det norske bidraget til global e-navigasjon.

Innovasjonskonferansen e-nav.no er i sitt andre år og har som mål å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon, og utforske de mulighetene det gir for økt sikkerhet, effektivitet og forretningsutvikling.

Også i år ble konferansen arrangert på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) som har en internasjonal ledende designutdannelse og et sterkt forskningsmiljø innenfor marin design. AHO er medarrangør av konferansen i samarbeid med Kystverket og ITS Norge.

− Gjennom konferansen er vi i ferd med å etablere en arena som kan styrke det norske e-navigasjonsarbeidet. Vi ønsker å få i gang koordinerte innovasjonsaktiviteter mellom tunge maritime forskningsmiljøer, industri og myndigheter, slik at vi kan bli en sterk klynge som kan utvikle nye og effektive teknologiske løsninger, sa konferansekoordinator og senioringeniør Marianne Støren Berg fra AHO under åpningen av konferansen.

Ønsker en ledende rolle

En nylig kartlegging av e-navigasjonsinteresser blant norske myndigheter, forskningsmiljøer og industri viser at Norge tydelig ønsker å ta en ledende internasjonal rolle innenfor e-navigasjon, og dermed bidra til å forme den fremtidige teknologiske utviklingen som nå skjer innenfor maritim sektor.

− Som en av verdens største skipsfartsnasjoner har Norge helt klart et stort potensial. Det gir oss en unik kompetanse og tyngde. Samtidig har vi en norsk samarbeidsmodell som legger til rette for et godt samarbeid mellom myndigheter, brukere, industri og forskningsmiljøer, sier regiondirektør i Kystverket, John Erik Hagen.

Hagen har de siste årene ledet utviklingen av den strategiske implementeringsplanen for e-navigasjon som ble godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon IMO i november 2014.

Utfordringer om bord

Under konferansen ga navigatører og skipsleverandører innblikk i veien som sjøfarten må gå for å gjøre e-navigasjon til en realitet om bord. Sammenlignet med vei- og lufttransport ligger skipsfart ennå langt etter når det gjelder harmonisering og standardisering av utstyr og systemer.

− Brosystemer tar i dag for stor plass, er tilfeldig plassert og har ingen felles grensesnitt. For å komme nærmere et helhetlig brodesign må vi ha en felles grensesnittplattform. Det krever samhandling mellom mange ulike aktører som i stedet for å fokusere på individuelle systemer må se på totalopplevelsen for brukeren, presiserte professor Kjetil Nordby ved AHOs Ocean Industries Concept Lab under sitt innlegg.

Skipsførere må samtidig forholde seg til mange ulike alarmer og systemer. Det ble vist til eksempler som fartøy som har systemer med over 1000 alarmer, og fartøy med 125 ulike dataskjermer for ulike systemer på broa.

Ser til andre næringer

Både maritim industri og forskningsmiljøer er inspirert av utviklingen av mobil- og nettløsninger, og mange av innleggene viste til applikasjonsteknologi som en fremtidig retning for e-navigasjon.

− Den beste teknologien er ikke tilgjengelig for maritim bruk på grunn av krav om spesiell godkjenning. Krav til sertifisering og godkjenninger for maritim bruk bremser innovasjon i maritime applikasjoner og det er liten grad av nyskaping. I stedet er det tradisjonelle løsninger som dominerer markedet, sa Geir Ståle Tennfjord fra skipsverftet Vard under konferansen.

Ny konferanse i støpeskjeen

Innovasjonskonferansen e-nav.no er en nasjonal samlingsarena hvor ulike maritime aktører kan dele og diskutere ideer og muligheter innenfor maritim sektor, med e-navigasjon som bakteppe. En tredje konferanse er under planlegging for neste år.

− Konferansen er et forum hvor viktige maritime aktører kan møtes og diskutere innovasjon i et stadig mer presset internasjonalt marked. I så måte vil innovasjonskonferansen spille en viktig rolle fremover, sier regiondirektør John Erik Hagen.

Fakta

E-navigasjon er en strategi utviklet av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sjøsikkerheten for kommersiell skipsfart ved å:

  • forbedre utveksling og kommunikasjon av elektronisk informasjon på skip og mellom skip og land, og
  • forenkle arbeidsprosessen til navigatører om bord.

IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon anbefaler innføring av fem såkalte e-navigasjonsløsninger i IMO medlemsland i perioden 2016-2019:

  1. harmonisert og brukervennlig brodesign som legger til rette for at navigatøren kan gjenkjenne alle navigasjonsfunksjonene på alle typer skip.
  2. standardisert og automatisert skipsrapportering ved havneanløp, slik at det ikke er nødvendig å bruke flere rapporteringssystemer ved ett anløp.
  3. pålitelig broutrustning og navigasjonsinformasjon, for at navigatøren skal kunne stole på kontinuerlig oppdatering av navigasjonsinformasjon for sikker og effektiv seilas.
  4. integrasjon av kontinuerlig navigasjonsinformasjon som vises på broutstyr, slik at det ikke er nødvendig med manuell plotting av tilleggsinformasjon for sikker og effektiv seilas.
  5. forbedret kommunikasjon og formidling av elektroniske informasjonstjenester fra sjøtrafikksentraler og havner til skip, som er harmonisert og standardisert over hele verden.

Les mer om e-navigasjon her.

Siste nytt