Publisert: , Oppdatert:

Gjennomførte oljevernøvelse i miljøsårbare områder

300 mennesker, 24 sjøgående fartøy og et fly viste denne uka hva som settes i gang dersom et miljøsårbart område rammes av akutt oljeforurensning.

Her ser vi bilde fra en strandrenseaksjon som et ledd i øvelse Helgeland. Her brukes foxtail for opptak av olje ved strandrenseaksjonen ved øvelse Helgeland, samtidig som bark er blåst på land før opptak av olje.
Her ser vi bilde fra en strandrenseaksjon som et ledd i øvelse Helgeland. Her brukes foxtail for opptak av olje ved strandrenseaksjonen ved øvelse Helgeland, samtidig som bark er blåst på land før opptak av olje.

5. mai klokka 13 erklærte beredskapsdirektør Johan Marius Ly at Kystverket overtok aksjonsledelsen fra rederiet som hadde et grunnstøtt skip lastet med olje et sted langs Helgelandskysten.

Dermed var signalet gitt til alle som ville blitt involvert ved en statlig oljevernaksjon.

Dette ble startskuddet for øvelse Helgeland, der Kystverket, de interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA) i Rana og Helgeland, Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap), og en rekke andre aktører øvde sammen.

Alle som ville blitt involvert ved en reell hendelse, fikk testet seg i et realistisk scenario – denne gangen i et miljøsårbart og utfordrende område i Nordland fylke. Her ble det øvet på viktige oppgaver og prioriteringer som kan følge etter en grunnsøting med oljeforurensning som følge.

Formålet med øvelsen var å bidra til en effektiv samordning av beredskapsaktører og rådgivende aktører under en statlig ledet aksjon mot akutt oljeforurensning.

-  Det er viktig å øve for at de enkelte samarbeidsaktørene blir kjent med hverandre. Slik får vi større forståelse for de ulike felles utfordringene vi står overfor og øvet samhandlingen i praksis, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Lokale og nasjonale ressurser som skal trå til ved hendelser som medfører akutt forurensning fikk avdekket både styrker og svakheter under øvelsen. De ble utfordret underveis med ulike elementer som kan inntreffe ved en reell hendelse.

Utstyr ble testet og demonstrert under øvelsen, og samhandling mellom kommunale og statlige, private og offentlige aktører ble utfordret. Kystverket, rederi og forsikringsselskap gjennomførte forhandlinger underveis.

Samlet flere direktorater

Hos Kystverkets aksjonsledelse i Horten fikk en rådgivende gruppe av etater, etablert for å gi råd om miljøkonsekvenser ved oljeutslipp, bidra inn til statens aksjonsledelse.

Gruppen måtte ta stilling til en rekke aktuelle problemer som kan oppstå ved en statlig aksjon mot akutt forurensning. I denne rådgivende gruppen sitter blant annet Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Mattilsynet.

Skrivebordsøvelse med Samferdselsdepartementet

I forkant av øvelsesdagen 6. mai, ble det gjennomført en table-top-øvelse mellom Kystverket og representanter fra Samferdselsdepartementet. Her ble en statlig aksjon og forløpet av den gjennomgått for å belyse utfordringer og aktuelle problemstillinger.

- Det eneste som hjelper om noe skulle skje er at vi har øvd mye og hatt tett kontakt med Kystverket gjennom hele året, sier avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Petter Meier.

Fakta

Øvelse Helgeland fokuserte på risiko for akutt oljeforurensning i miljøsårbare områder på Helgeland i Nordland fylke. Det ble etablert et scenario for øvelsen med oljeutslipp fra et grunnstøtt fartøy.
 
Formålet med øvelsen er å bidra til en effektiv samordning av beredskapsaktører og rådgivende aktører under statlig ledet aksjon mot akutt oljeforurensning fra fartøy.

På Kystverkets Flickr-album kan du se og laste ned bilder fra øvelsen.

Siste nytt