Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Skal styrke forebygging og beredskap i arktiske strøk

Denne uken har Kystverket vært vertskap for møte i arbeidsgruppen under Arktisk råd som har ansvar for forebygging av og beredskap mot ulykker i Arktis.

Møtet med arbeidsgruppen EPPR (Emergency, Prevention, Preparedness and Response) ble gjennomført i Longyearbyen på Svalbard. Alle de Arktiske statene var til stede, i tillegg til representanter fra urfolksorganisasjoner og andre observatører.

Beredskap i mindre arktiske samfunn

Fra Norge deltok representanter fra Kystverket, Statens strålevern og Hovedredningssentralen i Nord-Norge og en representant fra oljeindustrien. Ett av de viktigste temaene som ble behandlet var blant annet utfordringene ved oljevernberedskap i mindre samfunn utenfor sentrale strøk i Arktis. Det ble besluttet å gjennomføre et prosjekt som skal finne tiltak for å styrke denne beredskapen. Prosjektet blir blant annet finansiert av Utenriksdepartementet (UD).

Les også:  

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/styrket_beredskap/id2409088/

 

Viktige oppgaver

I tillegg til selve møtet var gruppen observatører til en redningsøvelse med fartøy og helikopter og  besøkte KSAT sin nedlastningsstasjon (Svalsat)  på Platåfjellet utenfor Longyearbyen.

 - Vi er veldig fornøyd med resultatene fra møtet. EPPR har mange viktig oppgaver som skal gjennomføres de to neste årene og dette møtet gav oss en god start , sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly fra Kystverket som også var norsk delegasjonsleder.

USA i ledelsen

Norge og Kystverket ledet EPPR de siste fire årene og fram til ministermøtet i Arktisk råd som ble gjennomført i Iqaluit i Canada i slutten april i år. Møtet er det første etter at USA overtok ledelsen for Arktisk råd og ledelsen for arbeidsgruppen EPPR.

Arbeidsgruppen EPPR har under Kystverkets ledelse utarbeidet en rekke rapporter:  https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/3).

Fakta

Arktisk Råd: det eneste sirkumpolare samarbeidsorganet som omfatter alle de arktiske landene. Hovedfokus har vært bærekraftig utvikling og miljø.

EPPR: Arbeidsgruppe under Arktisk råd som har ansvar for forebygging av og beredskap mot ulykker i Arktis. Dette innebærer forebygging og beredskap (inkludert søk og redning) mot oljeulykker, stråleulykker og naturulykker.  

Siste nytt