Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Slepeberedskap på nytt anbud

Elleve tilbydere konkurrerer om kontrakt om den statlige slepeberedskapen.

- Vi forventer å få mer for pengene enn vi fikk for tre år siden, sier senioringeniør Ola Jordheim i Kystverket. 6. mai åpnet anbudskonkurransen om fire beredskapsbåter med slepekapasitet, som Kystverket skal disponere lang kysten. Fristen gikk ut i går. 

Døgnberedskap
I dag innehas kontraktene av Buksér og Bergings ankerhåndteringsskip Beta i Nord sammen med North Supply Offshore sin Crusader, mens slepebåtene Boa Heimdal (Taubåtkompaniet) og BB Connector har ansvar for regionene Vest og Sør. Jobben består i å være i beredskap døgnet rundt, ligge til ankers på strategiske steder og delta på øvelser. 

Kostbare kontrakter
I forrige kontrakt lå dagratene på mellom 100 og 120 000 kroner. Markedet er mye svakere nå enn da forrige kontrakt ble inngått I 2012.
– Dersom vi skal holde oss innenfor samme segmentet av båter, skal vi ha lavere pris. Og dersom vi skal ha samme pris, skal vi ha nyere og bedre båter, sier Jordheim.

De to ankerhåndteringsskipene som patruljerer Nord Norge i dag, er bygget i 1982 og 1984. Kun Crusader har dymanisk posisjonering.

Fakta

Historikk:

  • Første gang etablert i 2003 i Nord-Norge. Først med tre fartøy – et samarbeid Kystvakten/Kystverket. 
  • I 2005 leverte Kystverket en utredning om en samlet framtidig nasjonal slepeberedskap.
  • I 2009 ble det bevilget midler til å etablere statlig slepeberedskap på Sørlandet.
  • Fra 2010. Den statlige slepeberedskapen i helhet ivaretatt og finansiert over Kystverkets budsjetter.
  • I 2011 ble beredskapen utvidet med ett fartøy på Vestlandet.

Vardø trafikksentral ivaretar den daglige kontakten med,
og innehar operativ kontroll over fartøyene i den statlige slepeberedskapen.

Mer om den statlige slepeberedskapen

Siste nytt