Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Tester ut e-navigasjon i praksis

Kystverket skal i samarbeid med norsk maritim leverandørindustri utvikle og teste ut elektronisk utveksling av informasjon i sjøkart mellom skip og sjøtrafikksentral. Samarbeidet vil pågå over to år.

Prosjektet er basert på det globale e-navigasjonskonseptet som legger opp til smartere, enklere og mer effektiv utveksling av digital informasjon mellom skip og land.

− Sammen med relevante miljøer innen maritim næringer jobber vi for å forvandle e-navigasjon fra teori til praktiske og innovative løsninger. Vi skal i fellesskap utvikle en smartere, enklere og mer effektiv måte å utveksle informasjon mellom skip og sjøtrafikksentral og samtidig bidra til verdiskaping, opplyser avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverkets Senter for los og VTS.

Testen vil demonstrere utvekslingen av informasjon mellom skip og land på en automatisk og sømløs måte, slik at mottakeren får informasjonen i et enhetlig bilde uten unødige opphold, forstyrrelser eller problemer. 

Testes ut ved sjøtrafikksentraler

Prosjektet er delt inn i to faser. I første del av prosjektet skal det utvikles en såkalt teknisk demonstrator som vil kunne integreres med elektroniske sjøkart. Denne skal ferdigstilles innen utgangen av 2015. I andre del av prosjektet, som skal foregå i 2016, skal demonstratoren testes ut ved sjøtrafikksentralene i Horten og på Kvitsøy.

− I dag finnes det ikke noe godt elektronisk system for utveksling av skipets seilingsplan og seilingsruter. Mye blir gjort via VHF radio eller e-post, noe som krever en del manuelt arbeid hos både sender og mottaker. Demonstratoren sikter på å redusere denne arbeidsmengden ved at informasjonsutvekslingen skjer automatisk og elektronisk, sier Ervik.  

− Målet er at informasjonen vil kunne sendes og mottas ved hjelp av et enkelt tastetrykk istedenfor manuelle utfyllinger og registreringer.

Et samarbeid mellom myndighet og industri

Prosjektet blir ledet av NAVTOR, en norsk utvikler av e-navigasjonsløsninger og produsent av elektroniske navigasjonstjenester for distribusjon og oppdatering av elektroniske sjøkart (ENC).

I prosjektet vil Kystverket samarbeide med en rekke ulike leverandører av tekniske løsninger, deriblant Kongsberg Seatex.

e-navigasjon, en global utvikling

Prosjektet tar utgangspunkt i e-navigasjon, et konseptuelt og globalt arbeid som er utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Norge har med Kystverket i spissen ledet utviklingen av en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon som i november 2014 ble godkjent av IMO. Den strategiske implementeringsplanen gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.

E-navigasjon er utviklet av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) for å øke sjøsikkerheten for kommersiell skipsfart ved å bedre utveksling og kommunikasjon av elektronisk informasjon på skip og mellom skip og land, og forenkle arbeidsprosessen til navigatører om bord.

Fakta

e-navigasjon

 • er et globalt konsept som er utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO.
 • skal legge til rette for harmonisert og forenklet utveksling av informasjon mellom skip og land (f.eks. havner og trafikksentraler), og mellom skip.
 • skal bidra til at utvekslingen av informasjon mellom skip og mellom skip og land skal være elektronisk og sømløs.

Formål

 • økt navigasjonssikkerhet,
 • økt effektivitet i shipping,
 • enklere adgang til havner og farvann, og
 • videreutvikling av et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem.

 Nytteverdi

 • forenkling av administrativt arbeid om bord og på land,
 • tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom enklere tilgang på informasjon,
 • bedre brukervennlighet og kunnskap om utstyr og systemer,
 • styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet,
 • redusert byråkrati,
 • redusert ulykkesrisiko.

Siste nytt