Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Utvikler felles ressursregister for bedre samordning

I en nødssituasjon er det avgjørende at operative etater med ansvar på sjøen har tilgang til så mye kritisk informasjon som mulig. ‪BarentsWatch‬ utvikler i samarbeid med ‪Kystverket‬ og andre en plattform for utveksling av informasjon om tilgjengelige hjelperessurser.

Her vil informasjon fra ulike registre og sporingssystemer sammenstilles og integreres, og på den måten bidra til å effektivisere og forenkle tilgangen til ressursinformasjon betraktelig, særlig i oppstartsfasen av en redningsaksjon. 

Det er spesielt Redningstjenesten, Kystverket og politiet som har uttrykt behov for et felles ressursregister. Dette er etater med 24/7-beredskap og med et stort og viktig ansvar knyttet til ulike typer hendelser. De er imidlertid ikke oppsatt med tilstrekkelige ressurser i egne rekker til å løse enhver situasjon, noe som gjør at de ofte ber om hjelp fra andre etater, private ressurseiere og frivillige organisasjoner. Felles ressursregister skal bidra til å forbedre denne oversikten. 

En første versjon av løsningen skal testes i bruk i april 2015. I første omgang av en etat, men etter hvert vil løsningen være tilgjengelig for alle som har behov for å dele informasjon om sine ressurser med andre etater.

Kilde: BarentsWatch blogg  

Siste nytt