Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Markerer starten for tverrfaglig analyseenhet i Vardø

I går og i dag markeres åpningen av den nye analyseenheten ved Vardø trafikksentral. Den tverretatlige analyseenheten, skal analysere data om fartøysaktiviteter og bevegelser, for å avdekke blant annet ureglementert fiske og ulovlig transport av gods.

Enheten har fire ansatte – to fra Fiskeridirektoratet og to fra Kystverket. Den er lagt under Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø, som har tilgang på unike mengder data og informasjon av interesse for mange etater. I tillegg har man et bredt og godt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med den nye analyseenheten vil man nå utvikle dette ytterligere. 

Skal samarbeide bredt
Utover å løse oppdrag for Kystverket og Fiskeridirektoratet, vil analyseenheten samarbeide med blant andre Forsvarets operative hovedkvarter, Kystvakten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Politiet, Kripos, Økokrim, Miljødirektoratet, Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet for å løse oppdrag på en best mulig måte. BarentsWatch sitt arbeid med å utvikle nye informasjonstjenester og å gjøre offentlig informasjon mer tilgjengelig vil bli et viktig bidrag inn i arbeidet. 

Fagseminar om samhandling i nord 
I tillegg til offisiell åpning arrangeres seminar over temaet ”samhandling for å overvåke norske interesseområder og nordområdene”. Det er lagt opp til et spennende program. Kystdirektør Kirsti Slotsvik og fiskeridirektør Liv Holmefjord ønsket velkommen, og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Amund Drønen Ringdal stod for den offisielle åpningen. Flere kunnskapsrike foredragsholdere deltar for å belyse temaet fra ulike vinkler, blant annet avdelingsdirektør i sjøsikkherhets- og beredskapsseksjonen i Samferdselsdepartementet, Petter Meier og kommandørkaptein i Forsvarets Overkommando, Per Christian Ringard. Admiral Trond Grytting, som nylig deltok i en regjeringsutnevnt ekspertgruppe for forsvaret av Norge holder foredrag. Det vil også Hans-Wilhelm Steinfeldt, mangeårig NRK-korrespondent og Russlandkjenner.  

Siste nytt