Publisert: , Oppdatert:

Snart klart for Kyst- og havnekonferansen for Troms og Finnmark

Kystverket Troms og Finnmark inviterer til den årlige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Konferansen går av stabelen 29. og 30. september 2015. Tema i år er ”Havovervåking og beredskap, infrastruktur og samferdsel, og havne- og næringsutvikling”.

Konferansen er rettet mot administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesse for maritim virksomhet og utvikling.

Hovedinnleder til årets konferanse blir Svein Ludvigsen. Ludvigsen var fiskeriminister under Bondeviks andre regjering (2001 - 2005), og satt som Fylkesmann i Troms fra 2006 - 2014. Til konferansens dag 2 har vi fått to innledere; Trond Haukanes, direktør ved Nord-Norges representantkontor i Brussel, og Marit Helene Pedersen, regiondirektør for NHO Finnmark.

Representanter fra Samferdselsdepartementet vil delta på konferansen, blant annet ekspedisjonssjef ved Kyst- og miljøavdelingen Ottar Ostnes. I tillegg vil Avinor og Statens vegvesen bli representert under årets konferanse.

Kystverket Troms og Finnmark oppfordrer flest mulig til å benytte muligheten konferansen gir til å få en faglig oppdatering, samt å dele erfaringer og informasjon med hverandre og Kystverket.

Konferansen holdes på samfunnshuset ”Turn” i Honningsvåg.

Program og påmelding er klart i løpet av uke 37. Følg med på denne siden for mer informasjon i neste uke.

Påmeldingsfrist blir torsdag 17. september.

For øvrig kan vi opplyse om at det i forbindelse med konferansen vil være anledning å avtale møter med Plan- og kystforvaltningsavdelingen, Kystverket Troms og Finnmark. For slik avtale ring sentralbordet på telefon 07847, så vil De bli satt over til rette vedkommende.

Velkommen!

Siste nytt