Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Enda bedre oversikt over sjøtrafikken

Kystverket har inngått en avtale med European Maritime Safety Administration (EMSA) om gjensidig deling av data fra satellittbasert sivil maritim trafikkovervåking basert på AIS-systemet. Avtalen gir enda bedre oversikt over skip og skipstrafikk i norske og internasjonale farvann. 

Illustrasjon: ESA
Illustrasjon: ESA

I samarbeid med Norsk Romsenter og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har Kystverket operert AIS-satellitter i fire år allerede. Nå har vi to satellitter i drift. Dette gir norske maritime myndigheter oversikt over skip og skipstrafikk både i norske havområder og også globalt.

Avtalen som nå er undertegnet gir EU-land økt tilgang på AIS-data, og dermed bedre oversikt over skip og skipstrafikken internasjonalt. Samtidig med signering av ny avtale mellom Kystverket og EMSA; har EMSA også inngått en avtale med en kommersiell leverandør om levering av satellittbasert AIS. Disse dataene vil nå bli tilgjengelige for norske myndigheter. Med dette vil norske myndigheter få tilgang til data fra flere satellitter i tillegg til våre egne. Dette vil gi hyppigere oppdatering av skipsposisjoner i støttesystemene som brukes i Norge. Dette gir enda bedre informasjon til bruk for blant annet sjøtrafikksentraler, søk og redning og maritim ressurskontroll.


- Jeg er fornøyd med avtalen, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. Den er resultat av det gode samarbeidet og tilliten som er bygget opp over år mellom EMSA og Kystverket. 

Fakta

AIS
Kystverket drifter AIS Norge som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten. AIS data anvendes i sivil trafikkovervaking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs. 

AIS Norge har kapasitet til å lagre AIS data over flere år. Dataen brukes blant anna til å kartlegge transportmønster og trender i samband med transportplanlegging, analyser og statistikk.

For mer om Kystverkets arbeid med AIS og sjøtrafikkovervåkning

Videosnutt om Kystverkets AIS-sat

Siste nytt