Publisert: , Oppdatert:

Ny og oppdatert hurtigveileder kan nå lastes ned

En ny hurtigveileder for økonomi i akuttfasen ved statlige aksjoner mot akutt forurensning er publisert.

HurtigveilederEn ny og oppdatert utgave av  ”Økonomi under statlige aksjoner ved akutt forurensning - Hurtigveileder i akuttfasen” er nå lagt ut på Kystverkets hjemmesider.

Det opplyser seniorrågiver og kontroller i Kystverket, Wenche Stenvang.

– Den nye utgaven omhandler også den nye rammeavtalen for avfallshåndtering ved slike hendelser, sier Stenvang.

Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at det i akuttfasen vil være behov for noen raske avklaringer og retningslinjer. Hurtigveilederen er ment som et supplement og et hjelpemiddel til veilederen i denne perioden.

Klikk på lenken over eller bildet til høyre for å komme til hurtigveilederen!

Siste nytt